Författare: Lina Argéus

Big Meet 2021

Five days of bold ideas, stunning demos and insightful comments galore! You will meet key actors in the private sector, government and grassroots initiatives. We will talk about alternative proteins, dark kitchens, the nutritional data tsunami, what constitutes Good Food City, what NextGen consumers are thinking and why traditional investors are suddenly paying attention to…
Läs mer


2021-05-27 0

Management programmet för de gröna näringarna

Driver du företag i det gröna näringslivet eller står du i begrepp att ta över ett företag? Har du anställda eller en ambition att investera i och utveckla ditt företag? Då borde du ta en titt på detta management programmet!  Globalisering, prispress, behovet av en hållbar tillväxt, digitalisering och teknikutveckling är skeenden som förändrar såväl…
Läs mer


2021-05-27 0

Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Så går det för livsmedelskedjan

Jordbruksverket har den 1 juni sin årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Under lunchseminariet fokuseras det på resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Dem för också ett samtal mellan en lantbrukare och handlare om hur vi får konsumenter att välja och betala för svenska mervärden. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin inleder lunchseminariet. Livsmedelsstrategin…
Läs mer


2021-05-27 0

Södertälje och MatLust – värd för regional dialog inför FN-toppmöte

Livsmedel i fokus har tidigare skrivit om Food System Summit, FN:s toppmöte om hållbara livsmedelssystem. Toppmötet , som äger rum i september, har fokus på nya genomgripande åtgärder för att nå framsteg på alla målområden för hållbar utveckling. Nu meddelar Södertälje kommun och MatLust att de står värd för en regional dialog den 24 mars,…
Läs mer


2021-03-17 0

En halv miljard till forskning om livsmedel, bioekonomi och landsbygder

Regeringen anvisar i regleringsbrevet till forskningsrådet Formas hur 117 miljoner från forsknings- och innovationspolitiska propositionen ska finansiera forskning om livsmedel, den biobaserade ekonomin samt landsbygder och regional utveckling 2021. Totalt 2021-2024 uppgår satsningen till 572 miljoner kronor. – Ny kunskap stödjer Sveriges ambition att gå före och visa att en fossilfri värld är möjlig, med…
Läs mer


2021-03-17 0

SLU och Västra Götalandsregionen satsar stort på fortsatt samverkan för att utveckla de gröna näringarna

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har sedan 2014 tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) haft gemensamma satsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Nu fortsätter och stärks satsningarna och samarbetet med en ny överenskommelse som sträcker sig fram till 31 december 2023. Den nya satsningen har utvecklats under tidigare samarbeten och fokuserar även fortsättningsvis på…
Läs mer


2021-03-17 0

Ny innovationstävling söker idéer och koncept till livsmedelskedjan

  Innovationstävlingen Agtech Challenge är ett nytt fönster för unika uppfinningar i den gröna sektorn. Tävlingen, som arrangeras av Hushållningssällskapet och där Vreta Kluster gått in som partner, har nära en kvarts miljon kronor i prispengar. – Det är spännande med innovation. Vi tror att tävlingskonceptet är ett sätt att sprida lantbrukets utmaningar till en…
Läs mer


2021-03-17 0

MatLust matchar matföretag med produktionsanläggningar

  MatLust arbetar nu med att sätta upp en digital matchningsfunktion mellan mindre företag som vill ha sina livsmedelsprodukter legotillverkade och de produktionsanläggningar som skulle kunna göra det åt dem. I februari 2021 genomförs ett första digitalt pilotevent inom projektet produktionsänglar i samarbete med KTH och Södertälje Science Park AB, som har erfarenhet av digital…
Läs mer


2021-03-12 0

Mer mat – fler jobb

  Just nu pågår projektet ”Mer mat – fler jobb” som ska bidra till att öka matproduktion och få fler människor i arbete. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa, och därigenom producera mer mat. Dalarna har tagit fram en livsmedelsstrategi och genom detta projekt…
Läs mer


2021-03-12 0

Livsmedelsforskningsdagarna 2021

Under två halvdagar 15–16 april bjuder forskningsrådet Formas och det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel in till ett digitalt evenemang för aktörer i det svenska livsmedelssystemet. Det årliga evenemanget är en mötesplats, ett dialogforum och en plattform för att sprida ny kunskap och forskningsresultat. Tillsammans stärker vi förutsättningar för samarbeten och innovation på vägen till ett…
Läs mer


2021-03-12 0