Författare: SAMLA Admin

RUBIZMO – nya & framgångsrika affärsmodeller på landsbygden!

  RUBIZMO är ett EU-projekt som har studerat hundratals företag och affärsmodeller som visat sig fungera och vara framgångsrika på landsbygden. Nu görs insikterna tillgängliga för myndigheter, stödaktörer och entreprenörer genom lanseringen av “Café Talks & Virtual Visits on Rural Innovation” – en serie halvtimmeslånga möten varje tisdag 11-11.30 under november 2020. Cafémötena hålls i Zoom…
Läs mer


2020-10-27 0

Ny satsning: MatLust matchar matföretag med produktionsanläggningar!

HAR DU PRODUKTEN ELLER PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN? MatLust arbetar nu med att sätta upp en digital matchningsfunktion mellan mindre företag som vill ha sina livsmedelsprodukter legotillverkade och de produktionsanläggningar som skulle kunna göra det åt dem. Den 5 februari 2021 genomförs ett första digitalt pilotevent inom projektet Produktionsänglar i samarbete med KTH och Södertälje Science Park AB, som har…
Läs mer


2020-10-26 0

INSIKTER #12 från Macklean: KLIMAT

  Trots att Sveriges livsmedelsproduktion är en av världens mest hållbara ger den upphov till omkring en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att minska livsmedelsbranschens klimatpåverkan krävs samarbete och engagemang från aktörer i alla led i värdekedjan och ansvarstagande för utsläpp bortom den egna verksamheten. I rapporten lyfts två tydliga drivkrafter för…
Läs mer


2020-10-25 0

Att stärka livsmedelskedjan genom innovation

  Grattis Sweden Food Arena som blivit beviljade 2,6 MSEK från Tillväxtverket för ett projekt om hur livsmedelskedjan kan stärkas genom innovation! För att uppnå målen i livsmedelsstrategin med sikte mot 2030 krävs det att vi börjar producera och konsumera livsmedel på ett mer hållbart sätt. Den svenska livsmedelssektorn har stor potential att öka produktionen…
Läs mer


2020-10-25 0

Tips! Save-the-date – Team Sweden Livsmedel den 11 november

  Hur har svensk livsmedelsexport påverkats av covid19? Coronapandemin har påverkat alla samhällen globalt och med det våra konsumtionsmönster. Den 11 november arrangeras Team Sweden Livsmedel som belyser hur svensk livsmedelsexport har utvecklats under coronapandemin. Det kommer bland annat att bli presentationer från olika världsdelar som beskriver hur Covid19 har påverkat marknaden och ett försök…
Läs mer


2020-10-25 0

Tips! Exportlots tillgänglig för småskaliga livsmedelsföretag på landsbygden

  Har ni kontakt med livsmedelsföretag på landsbygden som använder svenska råvaror och som står inför en exportresa? KIH Consulting har fått ett uppdrag inom den nationella livsmedelsstrategin och kan ge stöd till olika insatser kopplade till exportförberedelser och genomförande på någon internationell marknad. Målgruppen är småskaliga företag på landsbygden (produktionen kan ligga i en…
Läs mer


2020-10-25 0

Tematräff om företagsutveckling arrangerad av Jordbruksverket och Tillväxtverket

  Tematräffen var en av fyra under hösten 2020 som arrangeras för att främja samverkan mellan regionala livsmedelsstrategier och den nationella. På tematräffen om företagsutveckling var runt 100 personer, många från länsstyrelser o regioner i hela landet, samt myndigheter o finansiärer med och lyssnade när verksamheten inom SAMLA och Livsmedelsutveckling Sydost presenterades. Många andra goda…
Läs mer


2020-10-25 0

Ägg – ett av världens nyttigaste livsmedel!

  Kalmar län är landets tredje största äggproducent med 17 % av den totala produktionen. För att öka kunskapen om ägg och svensk äggproduktion, samt inspirera restauranger och livsmedelstillverkare till nya maträtter och produkter, har Livsmedelsutveckling Sydost vid Region Kalmar län tagit fram rapporten Ägg – ett av världens nyttigaste livsmedel. Rapporten innehåller bland annat…
Läs mer


2020-09-03 0

Matrapport 2020 från Food & Friends

  Den årliga Matrapporten från Food & Friends som undersöker hur vi i Sverige handlar, lagar och äter mat finns nu tillgänglig för 2020. Ett urval på 1.025 personer motsvarande ett representativt urval på ålder (15-74 år), kön och region dras från en grupp av paneler bestående av cirka 67.500 personer. Du hittar den här…
Läs mer


2020-09-03 0

Dags att digitalisera – ett toolkit för företag

  RISE har satt samman och erbjuder en skattkista av kunskap och verktyg kopplat till den digitala transformationen i vår omvärld, och hur den påverkar ett företags verksamhet och kunder. Plattformen som är utvecklad med finansiering från Tillväxtverket heter Dags att digitalisera.  Här samlas insikter, tips, inspiration och råd från experter, forskare och företag som…
Läs mer


2020-09-03 0