CASE Tångkullan – Hälsa från havet

Tångkullan är ett litet familjeföretag med rötter i Dalarna och i Bohuslän som drivs av Anna och Tobias Wångmar tillsammans med Annas föräldrar och släktingar vars förfäder odlat växter och fiskat i generationer. När familjen ville förverkliga sin idé om att skapa livsmedel från havet för en hållbar livsstil kontaktade Anna Wångmar, som bor i Dalarna, David Levrén som är projektledare för Livsmedelsutveckling på Dalarna Science Park. Han visste precis vart hjälp fanns att få – hos SAMLA. Ett par dagar senare befann sig Anna på en spännande konferens om Framtidens sjömat tillsammans med forskare och andra mataktörer som diskuterade hur denna nya bransch, med näring från havet, kan växa.

När man hör om Tångkullans resa är det svårt att tro att det bara är drygt ett år sedan som Anna Wångmar klev in genom dörrarna på Dalarna Science Park. Då för att presentera Tångkullans affärsidé – Att utveckla livsmedel från alger, för David Levrén och Dalarna Science Parks inkubator för allra första gången. Att det saknades nätverk och expertis för ett nystartat familjeägt algföretag på plats i Dalarna kunde varit ett hinder men det visade sig vara precis tvärtom. – Tack vare Dalarna Science Parks medverkan i SAMLA, kunde jag matcha Tångkullan med SAMLA i Göteborg som arbetar nära ett marint centrum på Västkusten som utvecklar just nya produkter baserat på havsproteiner. På så sätt fick Tångkullan direkt lotsning till precis rätt sammanhang för sin idé, berättar David Levrén.

”Som att komma in i ett landslag i sjömat- och algodling”

Bara några dagar efter den första kontakten med SAMLA befann sig alltså Anna på Västkusten som deltagare på en konferens där forskare, små och stora mataktörer hade fullt fokus på framtidens sjömat. – Det var verkligen som att komma in i ett landslag i sjömat och algodling. Här var fokus på framtiden och vi hade workshops där vi identifierade möjligheter och utmaningar. Vi diskuterade även kring hur vi alla tillsammans behöver gå tillväga för att bygga livsmedelsutvecklingen gällande just sjömat och alger, berättar Anna.

Matchningen med SAMLA startade allt

– Vi är ett ungt företag som fyller ett år först nästa år, men vi har haft en väldigt bra resa så här långt. Mycket tack vare bra nätverkande och det började där på konferensen. Timingen för Tångkullan ligger rätt i tiden, menar Anna, då det finns en stor nyfikenhet om framtidens mat och speciellt kring alger då det är en del i den svenska livsmedelsstrategin att finna nya proteinkällor från havet och växtriket. Sedan konferensen har Tångkullan fått erbjudande om att vara med i en forskningsstudie där flera mindre mataktörer ingår. Det är RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet som ska titta på algers miljöpåverkan och näringssammansättning, berättar Anna som tycker det är roligt att vara med som ett litet företag i ett så stort sammanhang. – När man bygger nya råvaror i en livsmedelsbransch som måste vara trygg och säker är bra att tidigt ha med forskningsperspektivet, men också ha kontakt små och stora aktörer. Vi vet att forskare gärna vill komma i kontakt med innovativa företag, som Tångkullan, för att utveckla nya produkter. Då är Dalarna Science Park och nätverket inom SAMLA en av vägarna för att finna varandra, säger David Levrén. Den första kontakten med Dalarna Science Park och SAMLA gav Tångkullan direkt nytta. Det är en av anledningarna till att företaget redan nått långt, ja mycket längre än de mål de satte upp när de först satte sin affärsidé på pränt. – Att så snabbt få komma in i en livsmedelsaccelerator som vi gjorde och få tillgång till dess nätverk var väldigt betydelsefullt för att vi skulle kunna växa och få förverkliga våra idéer, säger Anna. Hon berättar att Tångkullan nu är inne i en innovativ produktutvecklingsfas och att man även har utvecklat olika event för privatpersoner där produkter med tång stått i fokus. Sedan en tid tillbaka har Tångkullan etablerat en försöksodling med alger på Öckeröarna. – I den ursprungliga planen satte vi som mål att ha igång en algodling på inom fem år men vi har faktiskt redan nått det målet! Tänk att man kan bo i Dalarna och hålla på med alger på Västkusten, säger hon och lägger till att det är viktigt för en inkubator att se bortom regiongränserna och se de möjligheter som erbjuds via exempelvis verksamheter som SAMLA. Att som litet innovativt förtag bli lotsad till rätt nätverk och kompetenser tidigt i uppstarten kan verkligen vara avgörande. Se på oss, säger Anna. Intervjuade av Petra Forsblad