Gotlands Skördefestival

Under två dagar firas den gotländska skörden. Då finns möjlighet att upptäcka och lära känna Gotlands mathantverkare, livsmedelsföretag och aktiva inom de gröna näringarna. Genom att bygga upp en skördefestival av det här slaget vill vi skapa en mötesplats för livsmedelsproduktionen på Gotland och höja kunskapen ytterligare om Gotland som ett kulinariskt besöksmål.

Gotlands skördefestival riktar sig till barnfamiljer, kulinariska turister och intresserade av de gröna näringarna. Vi fokuserar en stor del av festivalutbudet till barn och unga. Att de skall ha möjlighet att smaka, träffa djur, få testa på och inspireras. Besökarna bjuds på aktiviteter, utställning av både djur och maskiner och en stor matmarknad.

Målet är att vara en kunskapsplattform där besökaren lämnar festivalen med ny kunskap. Exempelvis genom att delta på workshops med olika teman inom områdena lantbruk och livsmedelsförädling.

Område: Match-making,
Ägare: Gotland Grönt Centrum (Gotland),
För vem: Företag inom livsmedel och gröna näringar
Strategisk tidshorisont för företag: Kort- och långsiktig
Resultat:
Fördelar: Med ett stort antal besökare (12 000 år 2018) är festivalen ett utmärkt tillfälle att möta nya kunder och konsumenter.
Genomförandetid: Två dagars festival
Kommentarer: Ett arrangemang om vuxit och som anordnas för sjunde året i rad 2019.
Kontakt:
Namn: Susanne Welin-Berger
E-Post: susanne.welin-berger@grontcentrum.se
Telefon: 0707-26 28 88