Vägledning till livsmedelslagstiftning

Här hittar du hjälp kring märkningsregler, kring ekologiska livsmedel, kring närings- och hälsopåståenden och regler kring de tillsatser (E-nummer) och aromer som är godkända inom EU. Känner du till fler bra vägledningar som vi borde ha med? Kontakta oss!

Livsmedelsföretagen- Om märkning av livsmedel


Relevant lagstiftning och vägledningar från myndigheterna  samt tolkningar och tips.

Fiskbranschens Riksförbund- Om märkning


Vägledning till de krav som ställs på olika typer av sjömatsprodukter. I de fall lagstiftningen är tolkad är det gjort i samråd med andra svenska och Europeiska branschorganisationer.

EU-kommissionens Databas- Om aromer och tillsatser


The two separate databases can serve as tools to inform about food additives and flavourings approved for use in food in the EU and their conditions of use.

EU-kommissionen – Ekologisk odling


På kommissionens hemsida har man samlat relevant information och länkar till lagstiftning, ekologisk produktion, distribution och marknadsföring, guide till EU-loggans utförande mm. All information är på engelska.

Livsmedelsverket- Om märkning av livsmedel


Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter. Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara märkta. De flesta märkningsregler är gemensamma inom hela EU.

EU-kommissionen – Sökverktyg för Närings- och hälsopåståenden


På kommissionens hemsida har man skapat ett sökverktyg för hälsopåståenden och länkar till näringspåståenden och annan relevant information kopplat till denna lagstiftning inom EU. All information är på engelska.

Livsmedelsverket- Om aromer, tillsatser och enzymer


Aromer och livsmedelsenzymer ska liksom livsmedelstillsatser genomgå en säkerhetsbedömning innan de blir tillåtna att använda i livsmedel.