Om Samla Sverige

“VÅRT MOTTO ÄR ATT FÖRENA, KOMPLETTERA OCH FÖRSTÄRKA VARANDRAS VERKSAMHETER”

Vår målbild är resursoptimerad och enkel tillgång till kapital, kunskap och stödinfrastruktur för livsmedelsföretag, i och utanför sina egna geografiska områden. Av det förväntas hållbar tillväxt och konkurrenskraft i livsmedelsbranschens företag OCH regional utveckling via tillgång till nationella resurser.

I SAMLA Sverige ges man möjlighet att delta i och påverka utvecklingen av en plattform för kraftsamling mellan Livsmedelssveriges regionala och nationella stödaktörer, samt myndigheter. Centralt för bästa utväxling av verksamheten är allas medverkan, med aktivt givande och tagande.

SAMLA SVERIGE – FÖR ER SOM ÄR INNOVATIONSSTÖDJARE

SAMLA startade som ett projekt med innovationsstödjande organisationer från fyra regioner; Skåne, Värmland, Blekinge och Västra Götaland. SAMLA Sverige är den långsiktiga verksamheten, som bjuder in fler regioner och innovationsstödjare att delta.

Är du intresserad av och jobbar med livsmedelsföretag? Brinner du för företagens hållbara tillväxt och vill se livsmedel som ett av Sveriges styrkeområden? – Då är du en av dem SAMLA Sverige vänder sig till!

VILL NI VARA MED? VI VÄLKOMNAR FLER REGIONER I SAMLA SVERIGE

I SAMLA Sverige vill vi samla och samutveckla innovationsstödet till de svenska livsmedelsföretagen. Det vill vi göra genom att förena, förstärka och komplettera den stora kunskap kring hållbar tillväxt och innovation som finns spridd i livsmedelssverige, men som inte alltid är lätt tillgänglig för alla. Ni är välkomna att ta del av det vi redan SAMLAT här på hemsidan, men vill ni också vara med och utveckla den långsiktiga verksamheten så vill vi gärna välkomna fler regioner i SAMLA Sverige, se ”Kontakta oss”.