På gång i Livsmedelssverige

Kurs i vattenmikrobiologi

RISE och Göteborgs stad – kretslopp och vatten kommer i höst att hålla en kursen ”Vattenmikrobiologi – teori och praktik”. Kursen, som ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om mikrobiologiska vattenanalyser, riktar sig till anställda på vattenlaboratorier inom t ex kommunen. Datum: 13-14 nov 2024 Plats: Göteborg Här hittar du mer information och kan anmäla…
Läs mer

FOODay 2024

Livsmedelsakademien samlar matsystemet och bjuder in till FOODay 2024 den 27 september. FOODay ett forum där olika aktörer inom matsystemet träffas för att nätverka och inspireras. Eventet är kostnadsfritt men det finns ett begränsat antal platser. Datum: 27 september, 13.00-16.30 Plats: Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö Anmäl dig här: Mat är förändringskraft – Livsmedelsakademin

Kurs i livsmedelsmikrobiologi

RISE håller 24-26 september kursen ”Livsmedelmikrobiologi – teori och praktik”. Kursen, som innehåller både praktiska och teoretiska moment, ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper kring de vanligast förekommande mikroorganismerna i livsmedelssammanhang. Syftet med utbildningen är att deltagarna skall få ökad kunskap om livsmedelsmikrobiologi samt hur och varför man utför mikrobiologiska analyser. Kursen vänder sig i…
Läs mer

Ny forskning kring utbrändhet bland scaleup-bolag

Ny forskning visar att 6 av 10 anställda i scaleup-bolag bränner ut sig. Studien visar även att medarbetare med chefspositioner eller som tidigare har arbetat i nystartade företag inte är lika utsatta.  Studien om utbrändhet i scaleup-bolag är en del av Mohamed Genedys avhandling Beyond the bright side: Investigating dark aspects of independent entrepreneurship, family…
Läs mer

Märkningshandboken – nu tillgänglig för alla

Livsmedelsföretagens uppdaterade Märkningshandbok är nu tillgänglig på deras hemsida för alla intresserade. Under 2023 uppdaterade Livsmedelsföretagen sin Märkningshandbok. Märkningshandboken skapades för att göra det lättare för Livsmedelsföretagens medlemsföretag att tillämpa märkningsregler som EU beslutar om. Nu har har Livsmedelsföretagen gjort handboken tillgänglig för alla på sin hemsida. På Livsmedelsföretagen.se kan du läsa mer: Uppdaterad version…
Läs mer

5 TIPS | Så knockar ni konkurrenterna med processledning

Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram tips på hur mindre företag kan frigöra resurser till innovation och utveckling genom att arbeta med processledning.  Priscilla Navarro, som nyligen disputerade vid Linköpings universitet, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, med avhandlingen The Strategic Role of Process Management in SMEs, menar att enskilda individers kunskaper kan överföras…
Läs mer

Knocka konkurrenterna med processledning

  I takt med att kraven på miljömässig hållbarhet blir allt större från kunder och övriga samhället, står många mindre företag inför stora utmaningar. För att överleva måste småföretagen kunna hantera kraven. Att jobba med processledning är en gynnsam väg framåt. Något som även kan ge strategiska fördelar, enligt forskare vid Linköpings universitet. – För…
Läs mer

Kamprads 100-miljonerssatsning på norrländska företag

  Tre år har gått sedan Norrlandsnavet startade. Initiativet, vars syfte är att öka de norrländska små och medelstora företagens konkurrenskraft, finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. Nu har stiftelsen följt upp verksamheten, vilken får betyget ”med beröm godkänt”. – Vi har nyligen genomfört en tre-årsuppföljning och kan konstatera att vår satsning på Norrlandsnavet vid Luleå…
Läs mer

Dags för vårens Östgötadagar

  Den 18–19 maj 2024 är det dags för årets upplaga av Östgötadagarna. Östergötland är en region med stort entreprenörskap och engagemang. Under dessa två dagar kan du besöka gårdsbutiker, handelsträdgårdar, matproducenter, gallerier, bondgårdar, hembygdsgårdar, hantverkare och mycket mer.  Östgötadagarna är sedan 2001 ett uppskattat höstevenemang i den närproducerade matens och landsbygdens tecken. Det har…
Läs mer

Rapport om lärdomar

  Foodtech Innovation Network, som drivs av Innovation Skåne, Lunds Tekniska Högskola och Packbridge, har publicerat en rapport med resultat och lärdomar från det treåriga arbetet med att främja innovation och påskynda tillväxten hos små och medelstora företag inom foodtech. Foodtech Innovation Network har 126 medlemsföretag, som ligger i framkant med nya och innovativa produkter…
Läs mer