Månad: september 2021

Sex förslag för ett fossiloberoende jordbruk

Nu presenteras den statliga beställda utredningen om fossilberoende jordbruk för regeringen. Förslagen ska göra det möjligt för de gröna näringarna att ställa om utan försämrad konkurrenskraft. Utredningens 6 förslag: Skatteavdrag Biopremie Utfasning av dieselskatteåterbetalningen Utökad klimatpremie Biogasutredningen Nytt uppdrag till Jordbruksverket Läs hela artikeln här

Mer av innovativa livsmedel

Nu lanseras projektet Foodtech innovation network med syfte att öka tillväxten hos små och medelstora företag i Skåne och Blekinge. En ny satsning i just Skåne och Blekinge ska bidra till att Sverige hamnar högre internationellt när det gäller innovationer kring livsmedel. Det ska man åstadkomma genom att skapa ett nätverk för kunskapsutbyte samt tillgängliggöra…
Läs mer

Grillosten blev uppsving för svenska gårdsmejerier

Antibiotikalarmet från Cypern sommaren 2019 och lanseringen av Sveriges Gårdsmejeristers varumärke Eldost har lett till en positiv produkt­utveckling hos landets hantverksmejerier. Efterfrågan på svensktillverkade grillostar har vuxit rekord­snabbt de senaste åren. Vi har gått från att ha en enkel produktion till att organisera oss och få en produkt som man kan känna igen från norr…
Läs mer

Doppet som låter hela fisken bli värdefull mat

Forskare vid Chalmers universitet har utvecklat en teknik där restråvarorna kan doppas i en lösning som bevarar kvaliteten och ökar möjligheten att de kan bli mat. Det är nämligen så att när en sill fileas blir mer än hälften av fiskens vikt till restråvaror som aldrig når våra tallrikar. Detta trots att fiskdelarna är rika…
Läs mer

Nyckelhålet blir ännu grönare

Nyckelhålet – Livsmedelsverkets märkning för nyttigare mat har funnits i många år med en ständig utveckling. Märkningen innebär ett krav på mer fullkorn och fibrer, mindre socker och salt samt nyttigare fett. Läs hela artikeln här

Ny handelskanal mellan producent och restaurang

Genom att erbjuda en direkt handelskanal mellan lokala lantbruksföretag och restauranger vill de fyra studenterna bakom appen Farmly främja svenska och hållbara livsmedel. Till sommaren hoppas de kunna lansera en första utgåva av appen i Örebro. Läs mer om grundarna av appen är Ludvig Löfgren, Fredrik Birgersson, Andreas Siljefors och Axel Rosén i artikeln här 

De gröna näringarna erbjuder utvecklande jobb – hur får vi fler att utbilda sig?

Under Almedalsveckan på Gotland i somras hölls ett seminarium arrangerat av Gotland Grönt Centrum AB, LRF, Hushållningssällskapet där 50 deltagare diskuterade lösningar för hur det ska gå till för att fler unga ska vilja utbilda sig till gröna jobb.  Det blev en spännande sändning och du hittar den genom att klicka dig vidare HÄR

Pressmeddelande från Näringsdepartementet: Nya satsningar inom landsbygdsprogrammet

Investeringsstöd för markavvattning, satsning inom energi- och klimatområdet, jordbrukets digitalisering, samt insatser för att minska problematiken med en ökande vildsvinspopulation, är några av de områden inom landsbygdsprogrammet som nu får förstärkta medel av regeringen.  Regeringen föreslog i vårändringsbudgeten en förstärkning av landsbygdsprogrammet med 417 miljoner kronor. Med utgångspunkt från livsmedelsstrategins mål och målen om en sammanhållen landsbygdspolitik…
Läs mer

Nytt förslag om ursprungsmärkning

Livsmedelsverket har haft i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag om ursprungsmärkning av kött på restaurang och storhushåll. Enligt förslaget, som nu är klart, ska restauranger och storhushåll informera gästerna om varifrån köttet kommer. Ursprungsmärkningen ska omfatta färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, gris, får, get och fjäderfä. Hästkött, renkött, viltkött,…
Läs mer

Unik YH-utbildning inom automation och hållbar livsmedelsproduktion

En helt ny utbildning inom automation och hållbar livsmedelsproduktion startar i höst under Lernias hatt. Den tvååriga YH-utbildningen genomförs i nära samarbete med livsmedelsföretag, övriga industriföretag samt Linnéuniversitetet. Intresset för utbildningen är stort och omfattar bland annat systemteknik, livsmedelssäkerhet, hållbar produktion och omfattande praktik.   Praktiskt taget all primärproduktion och förädling av livsmedel är idag digitaliserade i någon…
Läs mer