Månad: oktober 2020

RUBIZMO – nya & framgångsrika affärsmodeller på landsbygden!

  RUBIZMO är ett EU-projekt som har studerat hundratals företag och affärsmodeller som visat sig fungera och vara framgångsrika på landsbygden. Nu görs insikterna tillgängliga för myndigheter, stödaktörer och entreprenörer genom lanseringen av “Café Talks & Virtual Visits on Rural Innovation” – en serie halvtimmeslånga möten varje tisdag 11-11.30 under november 2020. Cafémötena hålls i Zoom…
Läs mer

Ny satsning: MatLust matchar matföretag med produktionsanläggningar!

HAR DU PRODUKTEN ELLER PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN? MatLust arbetar nu med att sätta upp en digital matchningsfunktion mellan mindre företag som vill ha sina livsmedelsprodukter legotillverkade och de produktionsanläggningar som skulle kunna göra det åt dem. Den 5 februari 2021 genomförs ett första digitalt pilotevent inom projektet Produktionsänglar i samarbete med KTH och Södertälje Science Park AB, som har…
Läs mer

INSIKTER #12 från Macklean: KLIMAT

  Trots att Sveriges livsmedelsproduktion är en av världens mest hållbara ger den upphov till omkring en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att minska livsmedelsbranschens klimatpåverkan krävs samarbete och engagemang från aktörer i alla led i värdekedjan och ansvarstagande för utsläpp bortom den egna verksamheten. I rapporten lyfts två tydliga drivkrafter för…
Läs mer

Att stärka livsmedelskedjan genom innovation

  Grattis Sweden Food Arena som blivit beviljade 2,6 MSEK från Tillväxtverket för ett projekt om hur livsmedelskedjan kan stärkas genom innovation! För att uppnå målen i livsmedelsstrategin med sikte mot 2030 krävs det att vi börjar producera och konsumera livsmedel på ett mer hållbart sätt. Den svenska livsmedelssektorn har stor potential att öka produktionen…
Läs mer

Tips! Save-the-date – Team Sweden Livsmedel den 11 november

  Hur har svensk livsmedelsexport påverkats av covid19? Coronapandemin har påverkat alla samhällen globalt och med det våra konsumtionsmönster. Den 11 november arrangeras Team Sweden Livsmedel som belyser hur svensk livsmedelsexport har utvecklats under coronapandemin. Det kommer bland annat att bli presentationer från olika världsdelar som beskriver hur Covid19 har påverkat marknaden och ett försök…
Läs mer

Tips! Exportlots tillgänglig för småskaliga livsmedelsföretag på landsbygden

  Har ni kontakt med livsmedelsföretag på landsbygden som använder svenska råvaror och som står inför en exportresa? KIH Consulting har fått ett uppdrag inom den nationella livsmedelsstrategin och kan ge stöd till olika insatser kopplade till exportförberedelser och genomförande på någon internationell marknad. Målgruppen är småskaliga företag på landsbygden (produktionen kan ligga i en…
Läs mer

Tematräff om företagsutveckling arrangerad av Jordbruksverket och Tillväxtverket

  Tematräffen var en av fyra under hösten 2020 som arrangeras för att främja samverkan mellan regionala livsmedelsstrategier och den nationella. På tematräffen om företagsutveckling var runt 100 personer, många från länsstyrelser o regioner i hela landet, samt myndigheter o finansiärer med och lyssnade när verksamheten inom SAMLA och Livsmedelsutveckling Sydost presenterades. Många andra goda…
Läs mer