Tips! Save-the-date – Team Sweden Livsmedel den 11 november

Tips! Save-the-date – Team Sweden Livsmedel den 11 november

2020-10-25 Uncategorized 0

 

Hur har svensk livsmedelsexport påverkats av covid19?

Coronapandemin har påverkat alla samhällen globalt och med det våra konsumtionsmönster. Den 11 november arrangeras Team Sweden Livsmedel som belyser hur svensk livsmedelsexport har utvecklats under coronapandemin. Det
kommer bland annat att bli presentationer från olika världsdelar som beskriver hur Covid19 har påverkat marknaden och ett försök till att besvara frågorna vad som kommer att hända efter pandemin och hur den skapar nya globala trender både på kort och lång sikt. Välkommen till ett Team Sweden Livsmedel där du deltar digitalt och som kommer att inledas av landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Tid: 11 november, preliminärt klockan 10.00-14.15
Plats: Digitalt
Frågor: Kontakta regeringens nationella exportsamordnare Johan Krallis Anell