Månad: maj 2018

Challenge Workshop kring matsvinn

Vi behöver minska svinnet i livsmedelskedjan! Hur ser utmaningarna och behoven ut hos olika aktörer? Vad kan underlätta för att din organisation ska kunna ta nästa steg? I september arrangerar RISE Jordbruk och livsmedel en kostnadsfri workshop med syfte att tillsammans identifiera vad som krävs för att få till en stor minskning av svinnet i kedjan. Till…
Läs mer


2018-05-29 0

Grundkurs i sensorisk analys

Har du kontakt med företag som vill utveckla sin kompetens inom sensorik? RISE Jordbruk och livsmedel håller en grundutbildning i sensorisk analys den 12-13 juni 2018. Läs mer om utbildningen hos RISE


2018-05-29 0

Utbildningar & seminarier arrangerade av RISE

De flesta av våra utbildningar inom livsmedel är förlagda till RISE Jordbruk och Livsmedel i Göteborg. Vi utvecklar ständigt vår egen kunskap genom forskning och samarbete med andra institut, universitet och högskolor – både i Sverige och utomlands. Till RISE utbildningssida


2018-05-29 0