Månad: januari 2021

Regeringen lanserar ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

Idag kom besked om att regeringen följer upp livsmedelsstrategins långiktiga handlingplan, del 2, med ytterligare åtgärder i en ny handlingsplan, del 3. Syftet är att stärka erbetet med att nå det övergripande målet i strategin.  De samlade åtgärderna nedan ingår i handlingsplanen som är en del av januariavtalet som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna…
Läs mer