Regeringen lanserar ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

Regeringen lanserar ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

2021-01-21 Uncategorized 0

Idag kom besked om att regeringen följer upp livsmedelsstrategins långiktiga handlingplan, del 2, med ytterligare åtgärder i en ny handlingsplan, del 3. Syftet är att stärka erbetet med att nå det övergripande målet i strategin. 

De samlade åtgärderna nedan ingår i handlingsplanen som är en del av januariavtalet som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

  • Uppdrag till Länsstyrelsen Jämtland att driva ett nationellt centrum för mathantverk och småskalig livsmedelsproduktion
  • Uppdrag till samordningsfunktionen för EKO att fortsätta sin verksamhet
  • Förstärkning av vildsvinspaketet
  • Förenklingspaket för ökad tillväxt i hela livsmedelskedjan

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan.

Läs mer här