Månad: juni 2021

Spännande rullar med hållbara råvaror

2017 lanserades Södertäljerullen under Södertälje Science Parks Kickoff för skolan. Då smakade 27 000 personer på rullen, bland annat i kommunala skolor samt flera friskolor och förskolor i Södertälje kommun. Södertäljerullen utvecklades i samarbete med bland annat MatLust och mästerkocken Mathias Dahlberg. Rullarna fylldes med hållbara råvaror tillsammans med hönsfärssouvlaki eller falafel gjord på gråärta. Det…
Läs mer

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Sverige är och ska fortsatt vara en ledande forskningsnation. Nu har regeringen presenterat mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition som pekar ut riktningen framåt för svensk forskningspolitik. Den fria forskningen ska värnas samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar. I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. Politiken utgår från målet att Sverige ska…
Läs mer

Utlysning om framtidens goda och hållbara vardagsmat

Vinnova vill främja samverkan för framtidens goda, hållbara och hälsosamma vardagsmat. Därför vänder dem sig nu till företag och andra organisationer som kan bidra till att stärka svensk livsmedelssektors potential kring växtbaserade produkter och främja nyttjandet av svenska råvaror för att bidra både till ökad konkurrenskraft och till hållbart resursutnyttjande. Vad kan man söka för? Ansökningar som…
Läs mer

Innovationsveckan 4-8 oktober

Under en vecka fokuserar hela Sverige på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor. Upplägget är att du bidrar genom att arrangera ditt eget event, innovationsveckan bidrar med en plattform och publicerar gemensamma program. Från och med vecka 17 kan du registrera aktiviteter och bli en del av det gemensamma…
Läs mer

Nya regler för livsmedelskontrollen

Första april kommer ny livsmedelslagstiftning som bland annat gör det lättare att motverka livsmedelsfusk. En nyhet är att myndigheterna som kontrollerar exempelvis kosttillskott får köpa dem utan att ge sig till känna som myndighet. Från 1 april får kontrollmyndigheter möjlighet att göra inköp under så kallad dold identitet. Det gör att det blir betydligt lättare…
Läs mer

Nytt forskningscentrum ska stärka innovation och entreprenörskap

Innovation och entreprenörskap är viktiga delar av den samhällsekonomiska tillväxten. För att stärka forskningen inom området startar Göteborgs universitet därför en ny centrumbildning för så kallade kunskapsintensiva innovationsekosystem. Ekosystem för innovation kan utgöras av både fysiska mötesplatser för olika aktörer och av arbetsformer som underlättar innovation inom och mellan företag och organisationer. Innovationsekosystem utgår från…
Läs mer

Låt studenter identifiera utvecklingsbehov i verksamheten

När akademi och näringsliv samverkar uppstår kompetensutveckling för såväl företag som studenter. Nu erbjuder Högskolan Kristianstad just detta. Genom nya EU-projektet Framtidens Entreprenöriella Arbetskraft (FEA) hjälper studenter små och medelstora företag att identifiera utvecklingsbehov i deras verksamheter. Under två år framöver är detta en kostnadsfri möjlighet, via högskolans studentkonsultverksamhet Kristianstad Akademi, för att bidra med…
Läs mer

Grattis till Samla Sveriges Beatrice Ramnerö

Beatrice Ramnerö tar plats i LRFs förbundsstyrelse. Hon och sambon, och deras 2-årige son, är mitt uppe i ett generationsskifte där de ska ta över driften på den gård i Lillkorsträsk i Älvsbyn där de bor. De driver ett lantbruksföretag med mjölk- och köttproduktion, entreprenad- och besöksnäringsverksamhet. Sedan tre år har de en växande bärodling…
Läs mer