Utlysning om framtidens goda och hållbara vardagsmat

Utlysning om framtidens goda och hållbara vardagsmat

2021-06-03 Uncategorized 0

Vinnova vill främja samverkan för framtidens goda, hållbara och hälsosamma vardagsmat. Därför vänder dem sig nu till företag och andra organisationer som kan bidra till att stärka svensk livsmedelssektors potential kring växtbaserade produkter och främja nyttjandet av svenska råvaror för att bidra både till ökad konkurrenskraft och till hållbart resursutnyttjande.

Vad kan man söka för?
Ansökningar som syftar till att främja nyttjandet av inhemska växtbaserade råvaror genom innovativa satsningar i den vegetabiliska värdekedjans förädlingsled. Utlysningen efterfrågar nyskapande genomförbarhetsstudier och innovationsprojekt med potential att skalas upp för att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelssektor och ett hållbart resursutnyttjande.

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till företag, forskningsorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter och idéburna organisationer. I ansökan om innovationsprojekt ska minst två projektparter ingå.

Hur mycket kan ni söka?
En genomförbarhetsstudie kan beviljas maximalt 500 000 kronor för sex månader och innovationsprojekt kan beviljas maximalt bidrag om tre miljoner kronor fördelat över maximalt två år. Utlysningens totala budget är cirka 20 miljoner kronor.

Läs om viktiga datum och vart du skickar din ansökan, här.