Vi är SAMLA

SAMLA står för

SAMutveckling av Livsmedelsbranschens Acceleration

Är du intresserad av och jobbar med stöd till livsmedelsföretag?

Brinner du för företagens hållbara tillväxt och vill se livsmedel som ett av Sveriges styrkeområden? Då är du en av dem SAMLA Sverige vänder sig till!

SAMLA Sveriges målbild

Är resursoptimerad och enkel tillgång till kapital, kunskap och stödinfrastruktur för livsmedelsföretag, i och utanför sina egna geografiska områden. Av det förväntas hållbar tillväxt och konkurrenskraft i livsmedelsbranschens företag OCH regional utveckling via tillgång till nationella resurser.

SAMLA startade som ett projekt

Med innovationsstödjande organisationer från fyra regioner; Skåne, Värmland, Blekinge och Västra Götaland. SAMLA Sverige är den långsiktiga verksamheten, som bjuder in fler regioner och innovationsstödjare att delta.

I SAMLA Sverige

Ges man möjlighet att delta i och påverka utvecklingen av en plattform för kraftsamling mellan Livsmedelssveriges regionala och nationella stödaktörer, samt myndigheter. Centralt för bästa utväxling av verksamheten är allas medverkan, med aktivt givande och tagande. Mottot är: Förena, komplettera och förstärka varandras verksamheter.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Våra samarbetspartners

Våra projektgenomförare