Verktyg & Innovationsstöd

Mycket av det SAMLA Sverige sysslar med handlar om stöd till livsmedelssveriges alla företag, för att skapa bra förutsättningar för hållbar tillväxt i livsmedelsbranschen. Här hittar du dem samlade! Vill du att vi lägger till just era verktyg som fungerar som stöd för livsmedelsbranschens hållbara tillväxt?

Kontakta oss

Exportguider

Här länkar vi till Business Sweden och deras guider som stöttar företags internationaliseringsresa.

Till Business Sweden

Förpackningar

Förpackningar till livsmedel styrs också av en rad regelverk. Här finner du samlad information.

Läs mer

Företagsrelaterade utbildningar inom Livsmedelssverige

Samlade länkar till företagsspecifika utbildningar på RISE, SLU Meny, Business Sweden & Livsmedelsverket.

Läs mer

Livsmedelsstrategier

Här hittar du den nationella livsmedelsstrategin och de regionala, liksom den nationella samverkansarenan Sweden Food Arena.

Läs mer

Nationella Branschriktlinjer

Branschens egna beskrivningar av hur man kan uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

Läs mer

Nätverk, forsknings- och stödaktörer

Samlade nationella och regionala aktörer och nätverk som stödjer livsmedelsföretagen.

Läs mer

SAMLA:s innovationsverktyg – SAMLA Banken

Samlade verktyg och modeller som finns tillgängliga i någon av de regioner som ingår i SAMLA Sverige.

Läs mer

SAMLA:s lots för stöd till företagen

Inom SAMLA Sverige har vi skapat en Teams-lotsgrupp (Microsofts samarbetsverktyg). För att få ta del i gruppen måste du bli inbjuden via SAMLA Sverige.

Läs mer

Test & Demokartan

En karta över relvanta test- & demoanläggningar i Sverige inom livsmedelsområdet.

Läs mer