SAMLA SVERIGE

Sverige visar vägen till framtidens livsmedelssystem!

Tillsammans utvecklar vi en blomstrande näring som löser centrala samhällsutmaningar.

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Här skapar vi inte nödvändigtvis nytt utan tillgängliggör det goda arbete som görs av våra medverkande organisationer och regioner. Så att fler har lättare att nå det som finns tillgängligt på annan plats.

Smart va? Varsågoda!

Omvärldsbevakning

LÄS MER

Verktyg & Innovationsstöd  

LÄS MER

Utlysningar & Finansiering

LÄS MER

DET SENASTE UR OMVÄRLDSBEVAKNING

Hur kan vi öka andelen svenska råvaror på restaurang?

I början av oktober arrangerade Landsbygdsnätverket seminariet ”Svenska råvaror i restaurangmaten”. Tidningen Jordbruksaktuellt har gjort ett reportage om ämnet och seminariet som du kan läsa här.

LÄS MER
2021-11-04 0

UTP-lagen trädde i kraft den 1 november

Livsmedelsföretagen informerar om att lagen om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan trädde i kraft den 1 november. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och står redo att svara på frågor och ta emot anmälningar.[…]

LÄS MER
2021-11-04 0

”Vem bryr sig om den svenska matkulturen?”

Vi är mycket bekymrade över den pågående utvecklingen där matproduktionen betraktas som en komponentindustri där det inte spelar någon roll varifrån maten kommer, skriver Kålrotsakademiens presidium. Sverige hör till de[…]

LÄS MER
2021-11-04 0