SAMLA SVERIGE

Sverige visar vägen till framtidens livsmedelssystem!

Tillsammans utvecklar vi en blomstrande näring som löser centrala samhällsutmaningar.

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Här skapar vi inte nödvändigtvis nytt utan tillgängliggör det goda arbete som görs av våra medverkande organisationer och regioner. Så att fler har lättare att nå det som finns tillgängligt på annan plats. 

Omvärldsbevakning

LÄS MER

Verktyg & Innovationsstöd  

LÄS MER

Utlysningar & Finansiering

LÄS MER

DET SENASTE UR OMVÄRLDSBEVAKNING

Företagsnätverk kring mat och miljö

  Miljön och hela klimatet på vår jord påverkas av maten på vårt bord. Men vilken är den senaste kunskapen om livsmedlens klimatpåverkan och andra viktiga miljöfrågor kopplat till livsmedelsproduktion[…]

LÄS MER

Sök finansiellt stöd från Interreg South Baltic

  EU-programmet Interreg South Baltic är ett av flera gränsöverskridande program, där bland andra Region Kalmar län ingår, som utgör en del av det europeiska territoriella samarbetet. För dig som[…]

LÄS MER

Seminarium: Nästa generation växtbaserade köttanaloger

  RISE bjuder in till ett seminarium om fermentering och extrudering för framtidens hälsosamma och hållbara växtbaserade köttanaloger. Intresset för växtbaserade, köttliknande produkter växer. Under seminariet kommer resultat presenteras från[…]

LÄS MER