SAMLA SVERIGE

Sverige visar vägen till framtidens livsmedelssystem!

Tillsammans utvecklar vi en blomstrande näring som löser centrala samhällsutmaningar.

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Här skapar vi inte nödvändigtvis nytt utan tillgängliggör det goda arbete som görs av våra medverkande organisationer och regioner. Så att fler har lättare att nå det som finns tillgängligt på annan plats.

Smart va? Varsågoda!

Omvärldsbevakning

LÄS MER

Verktyg & Innovationsstöd  

LÄS MER

Utlysningar & Finansiering

LÄS MER

DET SENASTE UR OMVÄRLDSBEVAKNING

Ägg – ett av världens nyttigaste livsmedel!

  Kalmar län är landets tredje största äggproducent med 17 % av den totala produktionen. För att öka kunskapen om ägg och svensk äggproduktion, samt inspirera restauranger och livsmedelstillverkare till[…]

LÄS MER
2020-09-03 0

Matrapport 2020 från Food & Friends

  Den årliga Matrapporten från Food & Friends som undersöker hur vi i Sverige handlar, lagar och äter mat finns nu tillgänglig för 2020. Ett urval på 1.025 personer motsvarande[…]

LÄS MER
2020-09-03 0

Dags att digitalisera – ett toolkit för företag

  RISE har satt samman och erbjuder en skattkista av kunskap och verktyg kopplat till den digitala transformationen i vår omvärld, och hur den påverkar ett företags verksamhet och kunder.[…]

LÄS MER
2020-09-03 0