SAMLA SVERIGE

Sverige visar vägen till framtidens livsmedelssystem!

Tillsammans utvecklar vi en blomstrande näring som löser centrala samhällsutmaningar.

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Här skapar vi inte nödvändigtvis nytt utan tillgängliggör det goda arbete som görs av våra medverkande organisationer och regioner. Så att fler har lättare att nå det som finns tillgängligt på annan plats.

Smart va? Varsågoda!

Omvärldsbevakning

LÄS MER

Verktyg & Innovationsstöd  

LÄS MER

Utlysningar & Finansiering

LÄS MER

DET SENASTE UR OMVÄRLDSBEVAKNING

Spännande rullar med hållbara råvaror

2017 lanserades Södertäljerullen under Södertälje Science Parks Kickoff för skolan. Då smakade 27 000 personer på rullen, bland annat i kommunala skolor samt flera friskolor och förskolor i Södertälje kommun. Södertäljerullen[…]

LÄS MER
2021-06-07 0

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Sverige är och ska fortsatt vara en ledande forskningsnation. Nu har regeringen presenterat mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition som pekar ut riktningen framåt för svensk forskningspolitik. Den fria forskningen ska värnas[…]

LÄS MER
2021-06-04 0

Utlysning om framtidens goda och hållbara vardagsmat

Vinnova vill främja samverkan för framtidens goda, hållbara och hälsosamma vardagsmat. Därför vänder dem sig nu till företag och andra organisationer som kan bidra till att stärka svensk livsmedelssektors potential kring växtbaserade[…]

LÄS MER
2021-06-03 0