SAMLA SVERIGE

Sverige visar vägen till framtidens livsmedelssystem!

Tillsammans utvecklar vi en blomstrande näring som löser centrala samhällsutmaningar.

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Här skapar vi inte nödvändigtvis nytt utan tillgängliggör det goda arbete som görs av våra medverkande organisationer och regioner. Så att fler har lättare att nå det som finns tillgängligt på annan plats.

Smart va? Varsågoda!

Omvärldsbevakning

LÄS MER

Verktyg & Innovationsstöd  

LÄS MER

Utlysningar & Finansiering

LÄS MER

DET SENASTE UR OMVÄRLDSBEVAKNING

Sex förslag för ett fossiloberoende jordbruk

Nu presenteras den statliga beställda utredningen om fossilberoende jordbruk för regeringen. Förslagen ska göra det möjligt för de gröna näringarna att ställa om utan försämrad konkurrenskraft. Utredningens 6 förslag: Skatteavdrag[…]

LÄS MER
2021-09-03 0

Mer av innovativa livsmedel

Nu lanseras projektet Foodtech innovation network med syfte att öka tillväxten hos små och medelstora företag i Skåne och Blekinge. En ny satsning i just Skåne och Blekinge ska bidra[…]

LÄS MER
2021-09-03 0

Grillosten blev uppsving för svenska gårdsmejerier

Antibiotikalarmet från Cypern sommaren 2019 och lanseringen av Sveriges Gårdsmejeristers varumärke Eldost har lett till en positiv produkt­utveckling hos landets hantverksmejerier. Efterfrågan på svensktillverkade grillostar har vuxit rekord­snabbt de senaste[…]

LÄS MER
2021-09-03 0