SAMLA SVERIGE

Sverige visar vägen till framtidens livsmedelssystem!

Tillsammans utvecklar vi en blomstrande näring som löser centrala samhällsutmaningar.

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Här skapar vi inte nödvändigtvis nytt utan tillgängliggör det goda arbete som görs av våra medverkande organisationer och regioner. Så att fler har lättare att nå det som finns tillgängligt på annan plats.

Smart va? Varsågoda!

Omvärldsbevakning

LÄS MER

Verktyg & Innovationsstöd  

LÄS MER

Utlysningar & Finansiering

LÄS MER

DET SENASTE UR OMVÄRLDSBEVAKNING

Lärlingsutbildning – Lokal livsmedelsproduktion och traditionellt mathantverk

Nu finns möjlighet att lära sig mer om gediget mathantverk och producera livsmedel, genom att verka som lärling tillsammans med Högbo bruks hantverksexperter.  I utbildningen ingår att lära sig att[…]

LÄS MER
2022-06-20 0

Hej Marie, välkommen till SAMLA Sverige-nätverket!

  Berätta för oss, vem är du och vad har du för roll på Torsta? Jag är utbildad agronom med djurinriktning och fördjupning inom landsbygdsutveckling, ekonomi och marknadsföring. Tidigare har[…]

LÄS MER
2022-06-20 0

Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt

Den lokala nivån och kommunerna har en central roll i den omställning som behöver genomföras för att vi som samhälle ska nå ett mer hållbart samhällsbyggande. Nu presenterar Formas en[…]

LÄS MER
2022-06-20 0