SAMLA SVERIGE

Sverige visar vägen till framtidens livsmedelssystem!

Tillsammans utvecklar vi en blomstrande näring som löser centrala samhällsutmaningar.

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Här skapar vi inte nödvändigtvis nytt utan tillgängliggör det goda arbete som görs av våra medverkande organisationer och regioner. Så att fler har lättare att nå det som finns tillgängligt på annan plats.

Smart va? Varsågoda!

Omvärldsbevakning

LÄS MER

Verktyg & Innovationsstöd  

LÄS MER

Utlysningar & Finansiering

LÄS MER

DET SENASTE UR OMVÄRLDSBEVAKNING

Hur mäter man social hållbarhet med livscykelanalys?

Produkter behöver vara ekonomiskt och ekologiskt men också socialt hållbara för att platsa i framtidens livsmedelssystem enligt Agenda 2030. Livscykelanalys används för att mäta miljöpåverkan, men hur mäter man den[…]

LÄS MER
2021-10-15 0

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Hur snabbt kan produktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender?

Välkommen till lunchseminarium 23 november om hur snabbt produktionen kan ställas om för att möta nya konsumtionstrender?  Sofia Blom från Jordbruksverket berättar om Jordbruksverkets pågående utredning om proteingrödor. Därefter samtalar[…]

LÄS MER
2021-10-15 0

Vad krävs för att växa? Fyra lantbruksföretag berättar

60% av företag i primär- och sekundärledet har tillväxtambitioner. Det visar en ny enkätstudie som har besvarats av drygt 500 lantbrukare, kött- och mjölkproducenter samt förädlingsföretag. Men vad krävs för[…]

LÄS MER
2021-10-15 0