SAMLA SVERIGE

Sverige visar vägen till framtidens livsmedelssystem!

Tillsammans utvecklar vi en blomstrande näring som löser centrala samhällsutmaningar.

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Här skapar vi inte nödvändigtvis nytt utan tillgängliggör det goda arbete som görs av våra medverkande organisationer och regioner. Så att fler har lättare att nå det som finns tillgängligt på annan plats.

Smart va? Varsågoda!

Omvärldsbevakning

LÄS MER

Verktyg & Innovationsstöd  

LÄS MER

Utlysningar & Finansiering

LÄS MER

DET SENASTE UR OMVÄRLDSBEVAKNING

RUBIZMO – nya & framgångsrika affärsmodeller på landsbygden!

  RUBIZMO är ett EU-projekt som har studerat hundratals företag och affärsmodeller som visat sig fungera och vara framgångsrika på landsbygden. Nu görs insikterna tillgängliga för myndigheter, stödaktörer och entreprenörer genom[…]

LÄS MER
2020-10-27 0

Ny satsning: MatLust matchar matföretag med produktionsanläggningar!

HAR DU PRODUKTEN ELLER PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN? MatLust arbetar nu med att sätta upp en digital matchningsfunktion mellan mindre företag som vill ha sina livsmedelsprodukter legotillverkade och de produktionsanläggningar som skulle kunna[…]

LÄS MER
2020-10-26 0

INSIKTER #12 från Macklean: KLIMAT

  Trots att Sveriges livsmedelsproduktion är en av världens mest hållbara ger den upphov till omkring en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att minska livsmedelsbranschens klimatpåverkan krävs[…]

LÄS MER
2020-10-25 0