samla
sverige

 Att SAMLAs gör skillnad! 

SVERIGE VISAR VÄGEN TILL FRAMTIDENS LIVSMEDELSSYSTEM

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Här skapar vi inte nödvändigtvis nytt utan tillgängliggör det goda arbete som görs av våra medverkande organisationer och regioner. Så att fler har lättare att nå det som finns tillgängligt på annan plats.

Smart va? Varsågoda!

Omvärldsbevakning

LÄS MER

Verktyg & Innovationsstöd  

LÄS MER

Utlysningar & Finansiering

LÄS MER

DET SENASTE UR OMVÄRLDSBEVAKNING

Livsmedelsföretagens synpunkter på kommande forskningspolitik

Behöver du tillgång till bra samlade siffror om livsmedelsindustrin? Här har du några samlade! Tack till Livsmedelsföretagen för viktiga synpunkter och en bra sammanställning! SAMMANFATTNING: Den svenska livsmedelsbranschen har potential att[…]

LÄS MER
2019-11-27 0

50 trends influencing Europe’s food sector by 2035

Europe 2035 – What are we going to eat? Where will we do our grocery shopping? How can we produce food using fewer resources? Who can benefit most from new[…]

LÄS MER
2019-11-14 0

DLF Innovationsrapport 2019

Framgångsrika produktinnovationer är nyckeln till långsiktig och uthållig tillväxt och lönsamhet. DLFs nya Innovationsrapport inspirerar, förmedlar relevant kunskap och ger exempel på användbara processer som kan hjälpa DLFs medlemmar bli[…]

LÄS MER
2019-11-13 0