SAMLA SVERIGE

Sverige visar vägen till framtidens livsmedelssystem!

Tillsammans utvecklar vi en blomstrande näring som löser centrala samhällsutmaningar.

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Här skapar vi inte nödvändigtvis nytt utan tillgängliggör det goda arbete som görs av våra medverkande organisationer och regioner. Så att fler har lättare att nå det som finns tillgängligt på annan plats. 

Omvärldsbevakning

LÄS MER

Verktyg & Innovationsstöd  

LÄS MER

Utlysningar & Finansiering

LÄS MER

DET SENASTE UR OMVÄRLDSBEVAKNING

Kurs: Livsmedelmikrobiologi – Teori och praktik

RISE håller i september månad en kurs i livsmedelmikrobiologi. Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper kring de vanligast förekommande mikroorganismerna i livsmedelssammanhang. Kursen vänder sig till personal på livsmedelslaboratorier[…]

LÄS MER

Seminarium: Att digitalisera slaktkedjan – hur gick det?

Gotland Grönt Centrum AB välkomnar tillsammans med Protos och Hencol till en presentation av utfallet och lärdomar i projektet ”Digitalisering av Slaktkedjan. Nordens första digitala slaktkedja för nötkreatur har utvecklats.[…]

LÄS MER

Seminarium: Inspiration till innovation med livsmedel i fokus

Under seminariet får du lära mer om vad som kännetecknar innovativa företag. Du får även en introduktion till vad innovationsledning, innovationsledare och partnerskapsprojekt är samt du får lyssna till Lantmännen[…]

LÄS MER