SAMLA SVERIGE

Nationellt nätverk för livsmedelsbranschens innovationsstödjare.

Tillsammans utvecklar vi en blomstrande näring som löser centrala samhällsutmaningar.

SAMLA Sverige är ett nationellt nätverk som samlar den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag. Vi skapar inte nödvändigtvis nytt, utan tillgängliggör det goda arbete som utförs av våra medverkande organisationer och regioner. 

På gång i Livsmedelssverige

LÄS MER

Verktyg & Stöd  

LÄS MER

Utlysningar & Finansiering

LÄS MER

DET SENASTE UR ”PÅ GÅNG”

Märkningshandboken – nu tillgänglig för alla

Livsmedelsföretagens uppdaterade Märkningshandbok är nu tillgänglig på deras hemsida för alla intresserade. Under 2023 uppdaterade Livsmedelsföretagen sin Märkningshandbok. Märkningshandboken skapades för att göra det lättare för Livsmedelsföretagens medlemsföretag att tillämpa[…]

LÄS MER

5 TIPS | Så knockar ni konkurrenterna med processledning

Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram tips på hur mindre företag kan frigöra resurser till innovation och utveckling genom att arbeta med processledning.  Priscilla Navarro, som nyligen disputerade vid[…]

LÄS MER

Knocka konkurrenterna med processledning

  I takt med att kraven på miljömässig hållbarhet blir allt större från kunder och övriga samhället, står många mindre företag inför stora utmaningar. För att överleva måste småföretagen kunna[…]

LÄS MER