Utlysningar & Finansiering

Nedan hittar du länkar till lämplig offentlig finansiering, men också till RISE Jordbruk och Livsmedels sammanställning av relevanta utlysningar och till SAMLA Sveriges egen sammanställning med mer udda finansiering från stiftelser och fonder. Tycker du att vi borde samla fler relevanta finansiärer eller utlysningar på denna sidan? Hör av dig till oss!

Jordbruksverket
Den som driver företag eller annan verksamhet på landsbygden kan söka stöd. Här hittar du information om stöd till lantbrukare, fiskare och vattenbrukare samt till lokalt ledd utveckling.
RISE Jordbruk & Livsmedel-Utlysningskalender
RISE kalender med relevanta utlysningar för livsmedelsbranschen. Den är ett arbetsdokument och tar inte på sig att vara heltäckande. Men vi delar den gärna!
Finansiering, stiftelser och fonder
SAMLAs sammanställning av olika finansierings-möjligheter från fonder och stiftelser hittar du här. Det är inte heltäckande. Men vi delar det gärna! Kontakt: Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@ri.se eller 010-228 45 41.
Tillväxtverket
Tillväxtverket erbjuder finansiering som stärker näringslivet.
Verksamt – samlad service från myndigheter
Här hittar du information om offentliga finansieringsmöjligheter uppdelade i fyra områden; Finansiering vid start, Produktutveckling och innovation, Investera för tillväxt, Export och internationell etablering
Vinnova
Information om hur man söker finansiering hos Vinnova och rapporterar pågående projekt. Sök bland erbjudanden för att hitta finansiering som passar olika projekt.