Månad: mars 2022

Regelförbättringsförslag för ökad konkurrenskraft

Livsmedelsföretagen skriver på sin hemsida om att Näringslivets Regelnämnd NNR och dess medlemmar har tagit fram 104 regelförbättringsförslag inom 23 olika regelområden. Förslagen skulle kunna bidra mycket positivt till företagens tillväxt och konkurrenskraft. Mer information hittar du på Livsmedelsföretagens hemsida 104 regelförbättringsförslag för ökad konkurrenskraft – Livsmedelsföretagen (livsmedelsforetagen.se

Hej Emelie Olsson, projektledare för Foodetch Innovation Network i Skåne!

  Det bubblar på många håll i livsmedelsbranschen just nu, säger Emelie Olsson på det regionala utvecklingsbolaget Innovation Skåne. Emelie driver projektet Foodtech Innovation Network som sedan starten i september 2020 samlat 75 skånska och blekingska små och medelstora livsmedelsföretag (SMF) som medlemmar och stöttar dem utifrån deras olika behov och utmaningar. Emelie, berätta lite…
Läs mer

Formas: Livsmedelsforskningsdagen 2022

  Den 6 april är det dags för Livsmedelsforskningsdagen 2022 och årets tema är ”Konkurrenskraft och forskning över gränserna – regionalt, nationellt och internationellt”.   Livsmedelsforskningsdagen är ett årligt evenemang som arrangeras av FORMAS. Konferensen är mötesplats, dialogforum samt plattform för att sprida ny kunskap och forskningsresultat. Syftet är att aktörerna tillsammans ska stärka förutsättningar…
Läs mer

Livsmedelskedjan i möte med landsbygdsministern om krisen i Ukraina 

  Den 1 mars träffade representanter för den svenska livsmedelskedjan landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för att informera om status för den svenska livsmedelsförsörjningen.  Livsmedelskedjan representerades av VD:arna från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Lantbrukarnas Riksförbund som vid mötet konstaterade att den ryska invasionen av Ukraina så långt haft en begränsad påverkan på den svenska livsmedelsförsörjningen. Samtidigt var…
Läs mer

Sveriges första handlingsplan för plast – ett stort steg för att ligga längst fram i klimatomställningen

  Regeringen har fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast – ett kraftfullt åtgärdsprogram med 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön. Ett stort steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb. Upp till 99 procent av plasten i dag produceras av fossil…
Läs mer

Trendseminarium 2022

  På årets Trendseminarium den 31 mars bjuder Livsmedel i Fokus in till en effektiv orientering och uppgradering kring vad vi behöver veta när det gäller trender och framtidsfokus. Tema: Matkrockar – Vad är viktigt på riktigt? Saxat från Livsmedel i Fokus hemsida: Matkrockar – vad är viktigt på riktigt?  Bland köttanaloger, plastätande insekter och…
Läs mer

Kan industrins överskottsenergi skapa nytta för livsmedelsproduktionen? 

Frågan ställs av Vreta Kluster som i sin tur får många frågor om företag och industrier med överskottsvärme kan använda den till växthusodling, fiskodling eller annan livsmedelsproduktion.   Den 20 april kl 08.30-12.30 arrangeras ett seminarium där syftet är att presentera case samt att föra samman ”energiägare” med odlare. Seminariet är ett samarrangemang mellan Veta…
Läs mer

Dalarna är topp tre i landet på innovativa livsmedel 

  En rapport från Handelshögskolan i Jönköping och Sweden Food Arena konstaterar i en nationell jämförelse att innovationsgraden inom livsmedelssektorn i Dalarna är stark (topp 3!) och slår fast att innovationer inte bara ska tillskrivas storstadsområden utan att de sker där drivna eldsjälar finns.  – Det är otroligt roligt att den innovationskraft vi har inom…
Läs mer

Seminarier om innovationsledning på RISE

  Innovationsledningsprogrammet är ett pilotprojekt för att stärka små och medelstora företags innovationskraft. Den 17 mars är det dags för det första av två seminarier som arrangeras av forskningsinstitutet RISE tillsammans med Sweden Food Arena.  Seminarierna handlar om hur de små och medelstora företagen kan använda innovation och innovationsledning som verktyg för att skapa ökat…
Läs mer

MatVärden: Slutrapport från projektet Tillväxt Grönsaksproduktion i Gävleborgs län 

Nu kan du ta del av slutrapporten för projektet Tillväxt Grönsaksodling, ett tvåårigt projekt som genomförts under 2020–2021, i syfte att skapa tillväxt i branschen och uppmuntra till fler och större odlingar i Gävleborg för att ge länet tillgång till grönsaker vid en livsmedelskris.   Intresset för nya etableringar av småskalig grönsaksodling och nya modeller för…
Läs mer