Månad: september 2020

Ägg – ett av världens nyttigaste livsmedel!

  Kalmar län är landets tredje största äggproducent med 17 % av den totala produktionen. För att öka kunskapen om ägg och svensk äggproduktion, samt inspirera restauranger och livsmedelstillverkare till nya maträtter och produkter, har Livsmedelsutveckling Sydost vid Region Kalmar län tagit fram rapporten Ägg – ett av världens nyttigaste livsmedel. Rapporten innehåller bland annat…
Läs mer


2020-09-03 0

Matrapport 2020 från Food & Friends

  Den årliga Matrapporten från Food & Friends som undersöker hur vi i Sverige handlar, lagar och äter mat finns nu tillgänglig för 2020. Ett urval på 1.025 personer motsvarande ett representativt urval på ålder (15-74 år), kön och region dras från en grupp av paneler bestående av cirka 67.500 personer. Du hittar den här…
Läs mer


2020-09-03 0

Dags att digitalisera – ett toolkit för företag

  RISE har satt samman och erbjuder en skattkista av kunskap och verktyg kopplat till den digitala transformationen i vår omvärld, och hur den påverkar ett företags verksamhet och kunder. Plattformen som är utvecklad med finansiering från Tillväxtverket heter Dags att digitalisera.  Här samlas insikter, tips, inspiration och råd från experter, forskare och företag som…
Läs mer


2020-09-03 0

Lidl Future Initiatives – medel att söka för hållbar omställning

  Nu utlyser Lidl 11 miljoner kronor till projekt som påskyndar utvecklingen av hållbara livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.   Pengarna ska gå till tidskritiska projekt utanför den egna verksamheten som kan påskynda omställningen här och nu. Förra året stöttades projekt som kan bidra till att lösa samhällets plastutmaning. Pengarna har Lidls kunder bidragit med…
Läs mer


2020-09-03 0