Månad: juli 2018

Sök utvecklingsstöd för pilotprojekt inom cirkulär ekonomi

Arbetar ni för att stärka konkurrenskraften i små och medelstora företag utifrån miljömässig resurseffektivitet och återbruk? Då kan ni söka utvecklingsstöd hos Tillväxtverket senast 1/11-2018. Utlysningen avser insatser av pilotkaraktär som stärker företagens konkurrenskraft och som samtidigt bidrar till utvecklingen av cirkulär ekonomi. Detta är i linje med Agenda 2030. Målet är att få igång…
Läs mer

SMART Ocean knyter ihop forskning, innovation, entreprenörskap & samhällsplanering till en långsiktig blå hållbar tillväxt

Världens hav står inför många utmaningar, men det finns också stora möjligheter att nyttja de marina resurserna på ett bättre sätt än idag och samtidigt skapa hållbara lösningar för framtiden. Det tar initiativet SMART Ocean fasta på. – Framtidens innovationer finns i havet eller skapas med hjälp av havet. Alger till exempel är en resurs…
Läs mer

Ny rapport från Livsmedelsföretagen pekar på samverkan som ett framgångsrecept

Goda exempel: så kan Sverige bli ett av världens främsta livsmedelsländer