Sök utvecklingsstöd för pilotprojekt inom cirkulär ekonomi

Sök utvecklingsstöd för pilotprojekt inom cirkulär ekonomi

2018-07-09 Uncategorized 0

Arbetar ni för att stärka konkurrenskraften i små och medelstora företag utifrån miljömässig resurseffektivitet och återbruk? Då kan ni söka utvecklingsstöd hos Tillväxtverket senast 1/11-2018.

Utlysningen avser insatser av pilotkaraktär som stärker företagens konkurrenskraft och som samtidigt bidrar till utvecklingen av cirkulär ekonomi. Detta är i linje med Agenda 2030.

Målet är att få igång och testa arbetssätt och affärsmodeller som stärker företagens arbete med cirkulär ekonomi. Detta ska ske genom konkreta aktiviteter/insatser som leder till ökad resurseffektivitet eller ökat återbruk, det vill säga en mer optimerad användning av resurser. Läs mer på TVVs hemsida!