”Smart, säkert och cirkulärt!”

”Smart, säkert och cirkulärt!”

2018-08-21 Uncategorized 0

Har Ni cirkulära idéer som Ni inte vågar realisera med rädsla för att de inte är tillräckligt säkra och/eller resurseffektiva? Då skall ni komma på vår workshop inom projektet ”Smart, säkert och cirkulärt!” (SMASC). Läs mer här!