Månad: april 2022

Vässa din digitala marknadsföring!

Omtag Nu inom Matlusts utvecklingsnod hälsar välkomna till ett inspirerande seminarium kring att vässa sin digitala marknadsföring. Du kommer att få insikter och tips på hur du ska tänka kring din digitala strategi. Under seminariet kommer ett begränsat antal små och medelstora företag inom livsmedels- eller besöks- och upplevelsenäringen att erbjudas kostnadsfri rådgivning (individuellt eller i…
Läs mer

Storkök – upphandling, goda exempel och utbildning

Vreta Kluster håller ett kostnadsfritt seminarierum den 5 maj för att sprida kunskap om upphandling av lokala råvaror och inspirera till att skapa måltidens mervärde inom skola och äldrevård genom planerade val. Seminariet vänder sig till dig som är kostchef, upphandlare, måltidspersonal, politiker, tjänsteman men även andra intresserade är välkomna.   Seminariet äger rum den 5…
Läs mer

Skolmåltiden som pedagogiskt verktyg

Den 3 maj bjuder ORU Innovation Arena in till innovationsfrukost med fokus på kunskap, nätverk och samverkan. Dagens tema är ”Skolmåltiden som pedagogiskt verktyg” och Johanna Björklund, lärare och forskare inom miljövetenskap är gäst. På Örebro universitets hemsida hittar du mer information. Sista anmälningsdag är 29 april.

Nominera kandidater till Livsmedelspriset 2022

Sedan 1964 delar Nätverket Livsmedel i fokus årligen ut Livsmedelspriset till ”personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling”. Fram till den 24/4 kan du nominera lämpliga kandidater till Livsmedelspriset. En jury bestående av nätverkets styrelse väljer ut tre…
Läs mer

Livsmedelsdagarna 2022

Det bubblar inom livsmedelsbranschen – det som var en trend igår är verklighet idag. Men hur kom vi dit och hur kommer vi göra dagens trender verkliga i framtiden? Allt detta kommer att diskuteras på årets Livsmedelsdagar i Tylösand som arrangeras av Livsmedel i fokus i september. Dagarna vänder sig till livsmedelsbranschen och erbjuder tillfälle…
Läs mer

Matdagen!

Matdagen! äger rum den 5 maj och hålls i anslutning till Livsmedelsföretagens årsstämma. Alla med ett intresse för hur den svenska livsmedelsförsörjningen kan tryggas är varmt välkomna att delta. Då det finns ett begränsat antal platser ges förtur till Livsmedelsföretagens medlemmar. Programmet för Matdagen! startar kl 13:30 och avslutas ca kl 17:00. Registreringen öppnar kl…
Läs mer

Lunchseminarium – Hur går det för livsmedelskedjan?

Den 29 april håller Livsmedelsföretagen ett lunchseminarium med titeln Hur går det för livsmedelskedjan? Under seminariet berättar de om Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin.  Krögaren Paul Svensson och lantbrukaren Peter Borring samtalar om hur yttre händelsers påverkan på företagens långsiktiga lönsamhet samt hur företagen kan öka sin motståndskraft mot dessa oförutsedda händelser. På…
Läs mer

Förändringstid – en föreläsningsserie för dig som jobbar med mat

Istället för den inställda ”kunskapsdagen” den 7 april, har Region Kalmar län och Region Jönköpings län m fl tagit fram en föreläsningsserie som heter ”Förändringstid – en föreläsningsserie för dig som jobbar med mat” där bl a Ulrika Ekström, Från Sverige-märkningen föreläser. Mer information finner du i dokumentet som du når från länken nedan samt…
Läs mer

Internationell e-handel för livsmedelsföretag

Exportnätverket för livsmedel i Västra Götaland bjuder in tillnätverksträff den 4 maj på Elite Park Avenyue Hotel i Göteborg. Tillsammans med e-handelsexperten Linda Laszlo Ek från Business Sweden, tar vi oss an e-handel på den internationella marknaden. Nätverksträffen avslutas med information om Try Swedish internationella e-handelssamarbeten och regionalt exportstöd samt mingel. Mer information, program och…
Läs mer