Internationell e-handel för livsmedelsföretag

Internationell e-handel för livsmedelsföretag

2022-04-13 Omvärldsbevakning 0

Exportnätverket för livsmedel i Västra Götaland bjuder in tillnätverksträff den 4 maj på Elite Park Avenyue Hotel i Göteborg. Tillsammans med e-handelsexperten Linda Laszlo Ek från Business Sweden, tar vi oss an e-handel på den internationella marknaden.

Nätverksträffen avslutas med information om Try Swedish internationella e-handelssamarbeten och regionalt exportstöd samt mingel.

Mer information, program och anmälningsmöjligheter hittar du här.