Månad: februari 2020

Mintel Global Food and Drink Trends 2030

Mintel’s 2030 Global Food and Drink Trends identify three key opportunities for the global food, drink, and foodservice industries to act upon in the next 10 years. The future-looking trends are designed to help companies prepare for, participate in, and prosper from the evolution in consumer behaviours and attitudes over the next decade. Contents: CHANGE…
Läs mer

Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen

I den här rapporten görs en ansats att beskriva dagens och morgondagens kompetenser i lantbruket och livsmedelsindustrin. Rapporten baseras på offentlig statistik, rapporter och intervjuer med branschföreträdare, och är resultatet av ett samarbete mellan regionerna i Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Dessa län representerar nästan halva Sveriges livsmedelsproduktion, och fokuseras därför särskilt i rapporten. Svensk…
Läs mer

MatLusts nya rapport om bladgrönt

Rapporten är skriven av Gunnar Rundgren på uppdrag av projekt MatLust. Syftet med rapporten är att utifrån tillgänglig forskning inom området lyfta fram komplexiteten i frågeställningarna och problematisera hållbarhetsfrågorna. Samtidigt är förhoppningen att denna sammanställning kan tjäna som vägledning för den som inom sitt yrkesuppdrag behöver förhålla sig till dessa frågor. HÄR hittar du rapporten!