Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen

Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen

I den här rapporten görs en ansats att beskriva dagens och morgondagens kompetenser i lantbruket och livsmedelsindustrin. Rapporten baseras på offentlig statistik, rapporter och intervjuer med branschföreträdare, och är resultatet av ett samarbete mellan regionerna i Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Dessa län representerar nästan
halva Sveriges livsmedelsproduktion, och fokuseras därför särskilt i rapporten.

Svensk livsmedelsproduktion har en viktig tid framför sig. Parallellt med att produktionen är tänkt öka på ett miljövänligt sätt, befinner sig lantbruket och livsmedelsindustrin i en period präglad av snabb teknikutveckling, skiften i branschstrukturer och förändringar på en allt mer internationell marknad.

Rapporten hittar du HÄR