MatLusts nya rapport om bladgrönt

MatLusts nya rapport om bladgrönt

2020-02-25 Uncategorized 0

Rapporten är skriven av Gunnar Rundgren på uppdrag av projekt MatLust. Syftet med rapporten är att utifrån tillgänglig forskning inom området lyfta fram komplexiteten i frågeställningarna och problematisera hållbarhetsfrågorna. Samtidigt
är förhoppningen att denna sammanställning kan tjäna som vägledning för den som inom sitt yrkesuppdrag behöver förhålla sig till dessa frågor.

HÄR hittar du rapporten!