Lunchseminarium – Hur går det för livsmedelskedjan?

Lunchseminarium – Hur går det för livsmedelskedjan?

2022-04-20 Omvärldsbevakning 0

Den 29 april håller Livsmedelsföretagen ett lunchseminarium med titeln Hur går det för livsmedelskedjan? Under seminariet berättar de om Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin.  Krögaren Paul Svensson och lantbrukaren Peter Borring samtalar om hur yttre händelsers påverkan på företagens långsiktiga lönsamhet samt hur företagen kan öka sin motståndskraft mot dessa oförutsedda händelser.

Livsmedelsföretagens hemsida hittar du mer information och länk till anmälningsformulär.