Matdagen!

Matdagen!

2022-04-20 Omvärldsbevakning 0

Matdagen! äger rum den 5 maj och hålls i anslutning till Livsmedelsföretagens årsstämma. Alla med ett intresse för hur den svenska livsmedelsförsörjningen kan tryggas är varmt välkomna att delta. Då det finns ett begränsat antal platser ges förtur till Livsmedelsföretagens medlemmar. Programmet för Matdagen! startar kl 13:30 och avslutas ca kl 17:00. Registreringen öppnar kl 13:00. 

För mer information om Matdagen! och anmälan klicka här.