Vässa din digitala marknadsföring!

Vässa din digitala marknadsföring!

2022-04-29 Omvärldsbevakning 0

Omtag Nu inom Matlusts utvecklingsnod hälsar välkomna till ett inspirerande seminarium kring att vässa sin digitala marknadsföring. Du kommer att få insikter och tips på hur du ska tänka kring din digitala strategi.

Under seminariet kommer ett begränsat antal små och medelstora företag inom livsmedels- eller besöks- och upplevelsenäringen att erbjudas kostnadsfri rådgivning (individuellt eller i mindre grupp). 

Klicka här för anmälan och mer information!