SMART Ocean knyter ihop forskning, innovation, entreprenörskap & samhällsplanering till en långsiktig blå hållbar tillväxt

SMART Ocean knyter ihop forskning, innovation, entreprenörskap & samhällsplanering till en långsiktig blå hållbar tillväxt

2018-07-03 Uncategorized 0

Världens hav står inför många utmaningar, men det finns också stora möjligheter att nyttja de marina resurserna på ett bättre sätt än idag och samtidigt skapa hållbara lösningar för framtiden. Det tar initiativet SMART Ocean fasta på.

– Framtidens innovationer finns i havet eller skapas med hjälp av havet. Alger till exempel är en resurs med många tillämpningar. De växer väldigt bra i våra vatten och kan bli såväl näringsriktig mat som råvara i fordonsbränsle, hälsoprodukter och alternativ till plast, säger Lillemor Lindberg, projektledare på Innovatum.

Smart Ocean samlar flera aktörer inom västsvenskt näringsliv, akademi, innovation och offentlig sektor. Målsättningen är att initiera, driva och samordna forsknings- och innovationsprojekt med fokus på havets möjligheter.

– Det är en bransch som inte haft samma innovationsstöd som många andra i vår region, men det händer mycket hos många intressanta bolag. Kan vi ta tillvara på de idéerna, så kan vi få en bra utväxling, säger Lillemor Lindberg. Läs mer här