Låt studenter identifiera utvecklingsbehov i verksamheten

Låt studenter identifiera utvecklingsbehov i verksamheten

2021-06-02 Uncategorized 0

När akademi och näringsliv samverkar uppstår kompetensutveckling för såväl företag som studenter. Nu erbjuder Högskolan Kristianstad just detta. Genom nya EU-projektet Framtidens Entreprenöriella Arbetskraft (FEA) hjälper studenter små och medelstora företag att identifiera utvecklingsbehov i deras verksamheter. Under två år framöver är detta en kostnadsfri möjlighet, via högskolans studentkonsultverksamhet Kristianstad Akademi, för att bidra med den senaste kunskapen från akademin.

I dynamiska team med tvärvetenskapliga kompetenser hjälper Kristianstad Akademis studentkonsulter företag att utvecklas genom punktinsatser i form av projekt. Formplast är ett av företagen som får hjälp på just detta sätt, i deras fall genom ett marknadskommunikationsprojekt. Rekryteringsföretaget JobbArenan är ett annat, med ett innovationsgenereringsprojekt för att kunna möta framtidens kunder och personal. IT-konsulterna QSi får hjälp att attrahera den yngre generationens perspektiv till IT-branschen. Reseföretaget Kagans Buss får genom sökmotoroptimering hjälp att skapa marknadsandelar i sökmotorer och analysera framgångsfaktorer. Ytterligare ett exempel är en av FEA-projektets finansiärer, som får hjälp med att observera och kartlägga hur tjänstemän i kundtjänst disponerar sin arbetstid på banken.

– Under min tid som studentkonsult fick jag utveckla näringslivet med min kunskap. I dag är jag en del av Kristianstad Akademi för att jag brinner för att utveckla både mig själv men framför allt se andra utvecklas. Alla våra studentkonsulter har en stark vilja till personlig utveckling och ett stort intresse att stärka näringslivet, säger Sofia Lilliehorn, marknads- och kommunikationsansvarig i Kristianstad Akademi vid Högskolan Kristianstad.