Nytt forskningscentrum ska stärka innovation och entreprenörskap

Nytt forskningscentrum ska stärka innovation och entreprenörskap

2021-06-02 Uncategorized 0

Innovation och entreprenörskap är viktiga delar av den samhällsekonomiska tillväxten. För att stärka forskningen inom området startar Göteborgs universitet därför en ny centrumbildning för så kallade kunskapsintensiva innovationsekosystem.

Ekosystem för innovation kan utgöras av både fysiska mötesplatser för olika aktörer och av arbetsformer som underlättar innovation inom och mellan företag och organisationer. Innovationsekosystem utgår från olika typer av vetenskaplig, teknisk och kreativ kunskap och samordnar olika aktörer från akademi, näringsliv och offentliga verksamheter för att driva fram kunskapsintensiva innovationer.

Därför startar nu Göteborgs universitet U-GOT KIES –  Centrum för kunskapsintensiva innovationsekosystem. Rektor vid Göteborgs universitet har utnämnt 10 forskare, som är verksamma både vid GU och internationellt, att ingå i styrgruppen. Bland dessa finns Martin Henning. Elena Raviola, Stefan Szücs, Björn Remneland Wikhamn och Olof Zaring. Hela styrgruppen presenteras nedan.

Centrumet kommer att forska kring kunskapsintensiva innovationsekosystem och hur de påverkar samhällens välstånd och skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Både svenska och internationella forskare från olika discipliner kommer att samarbeta med externa aktörer för att studera hur teknik, samhälle och ekonomi samspelar.

− Genom att interagera med samhället hoppas vi kunna dela med oss av högkvalitativ forskning till företag och beslutsfattare  och få nya insikter som kan bidra till utbildningen inom innovation och entreprenörskap, säger Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi och föreståndare för U-GOT KIES som drar igång verksamheten den 1 juli.

Här kan du läsa mer om det nya forskningscentra.