Challenge Workshop kring matsvinn

Challenge Workshop kring matsvinn

Vi behöver minska svinnet i livsmedelskedjan! Hur ser utmaningarna och behoven ut hos olika aktörer? Vad kan underlätta för att din organisation ska kunna ta nästa steg?
I september arrangerar RISE Jordbruk och livsmedel en kostnadsfri workshop med syfte att tillsammans identifiera vad som krävs för att få till en stor minskning av svinnet i kedjan. Till utbildningens sida