Tips! Exportlots tillgänglig för småskaliga livsmedelsföretag på landsbygden

Tips! Exportlots tillgänglig för småskaliga livsmedelsföretag på landsbygden

 

Har ni kontakt med livsmedelsföretag på landsbygden som använder svenska råvaror och som står inför en exportresa? KIH Consulting har fått ett uppdrag inom den nationella livsmedelsstrategin och kan ge stöd till olika insatser kopplade till exportförberedelser och genomförande på någon internationell marknad.

Målgruppen är småskaliga företag på landsbygden (produktionen kan ligga i en stad bara deras produkter har svenskt ursprung) som får stöd och verktyg att utveckla sin verksamhet mot internationella marknader, öka sin exportmognad och därmed bidra till att öka den svenska livsmedelsexporten. Småskaliga företag innebär mindre än 50 anställda och med en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro, enligt EU-definition.

Exempel på olika aktiviteter som kan genomföras tillsammans med företaget:

 • Praktisk och eller administrativ vägledning för internationell handel
 • Exportsäljarstöd
 • Exportstrategi: Varför-Vad-Vem-Var-Hur-När?
 • Hantering kring juridik och dokumentation vid handel med utlandet
 • Matchning med potentiella exportkunder
 • Marknadsanalys av internationella marknader
 • Marknadstest på internationell marknad
 • Marknadsföring mot internationell marknad
 • Produktanpassning för internationell marknad
 • Gemensam exportsatsning med flera svenska livsmedelsföretag
 • Ta fram marknadsföringsmaterial
 • Utveckla IT-stöd för handel med internationella marknader

Då konsulten är finansierad via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram betalar företagen ingenting förutom den tid de lägger ner samt sina egna resekostnader om det blir aktuellt. Tillsammans med företagen lägger KIH Consulting upp ett projekt utifrån kundens behov som sedan godkänns av Jordbruksverket för genomförande. Kontakta Karin Hansson HÄR