Att stärka livsmedelskedjan genom innovation

Att stärka livsmedelskedjan genom innovation

2020-10-25 Uncategorized 0

 

Grattis Sweden Food Arena som blivit beviljade 2,6 MSEK från Tillväxtverket för ett projekt om hur livsmedelskedjan kan stärkas genom innovation!

För att uppnå målen i livsmedelsstrategin med sikte mot 2030 krävs det att vi börjar producera och konsumera livsmedel på ett mer hållbart sätt. Den svenska livsmedelssektorn har stor potential att öka produktionen men utmaningen är att den internationellt sett har ett lågt innovationsindex. Satsningar på kunskap och innovation är helt avgörande för att vi ska kunna få en långsiktigt hållbar omställning och samtidigt öka näringens konkurrenskraft.

Pilotprojektet Innovation i livsmedelskedjan där projektägaren är Sweden Food Arena ska kartlägga innovationsgraden hos företagen i livsmedelskedjan, vilka områden som behöver innovationsfrämjande insatser och vad som saknas i det innovationsfrämjande systemet idag.

För SAMLAs del ger det en möjlighet att bidra med kunskap om dagens stödsystem på regional nivå eftersom en analys av befintligt innovationsstöd i livsmedelskedjan ingår i projektet. Den analysen kommer att göras av RISE Jordbruk och livsmedel med nära koppling till SAMLAs aktörers kunskap och erfarenhet. HÄR hittar du mer information om projektet. Vill du vara säker på att få bidra med kunskap och erfarenheter om befintligt stödsystem? Kontakta Maria Åberg.