Pressmeddelande från Näringsdepartementet: Nya satsningar inom landsbygdsprogrammet

Pressmeddelande från Näringsdepartementet: Nya satsningar inom landsbygdsprogrammet

2021-09-02 Uncategorized 0

Investeringsstöd för markavvattning, satsning inom energi- och klimatområdet, jordbrukets digitalisering, samt insatser för att minska problematiken med en ökande vildsvinspopulation, är några av de områden inom landsbygdsprogrammet som nu får förstärkta medel av regeringen. 

Regeringen föreslog i vårändringsbudgeten en förstärkning av landsbygdsprogrammet med 417 miljoner kronor. Med utgångspunkt från livsmedelsstrategins mål och målen om en sammanhållen landsbygdspolitik har nu regeringen beslutat om hur dessa medel ska fördelas. 

– I denna förstärkning av landsbygdsprogrammet prioriterar regeringen åtgärder som kommer att vara viktiga för att nå ökad konkurrenskraft i svenskt jordbruk, samt en fortsatt hållbar utveckling i jordbruket och på landsbygden, säger näringsminister Ibrahim Baylan. 

Fördelning av medel 

140 miljoner kronor föreslås gå till investeringsstöd till markavvattning av åkermark, 68 miljoner kronor fördelas till investeringsstöd för energi och klimat, 52 miljoner kronor fördelas till insatser för att hantera den ökande vildsvinspopulation, 50 miljoner kronor går till utvecklingen av Lantbrukets Dataplattform 45 miljoner fördelas till landsbygdsutveckling (Leader) och 30 miljoner går till investeringsstöd till besöksnäringen. 

Efter att programändringen godkänts av Europeiska kommissionen kommer Jordbruksverket öppna för ansökan av medel och utbetalning kommer att ske från sen höst till 2025. 

Läs pressmeddelandet här