Sex förslag för ett fossiloberoende jordbruk

Sex förslag för ett fossiloberoende jordbruk

2021-09-03 Uncategorized 0

Nu presenteras den statliga beställda utredningen om fossilberoende jordbruk för regeringen. Förslagen ska göra det möjligt för de gröna näringarna att ställa om utan försämrad konkurrenskraft.

Utredningens 6 förslag:

  • Skatteavdrag
  • Biopremie
  • Utfasning av dieselskatteåterbetalningen
  • Utökad klimatpremie
  • Biogasutredningen
  • Nytt uppdrag till Jordbruksverket

Läs hela artikeln här