Effektivisering av kunskapssystem för ökad livsmedelsproduktion

Effektivisering av kunskapssystem för ökad livsmedelsproduktion

2021-10-06 Omvärldsbevakning 0

Effektivisering av kunskapssystem är en viktig del i processen för att nå livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion.

SLU har fått i uppdrag av Jordbruksverket att i en förstudie undersöka förutsättningarna för ett inrättande av ett kunskapsnav inom företagsledning, entreprenörskap och innovation.

Effektivisering av kunskapssystem för ökad livsmedelsproduktion | Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (ksla.se)