Mer av innovativa livsmedel

Mer av innovativa livsmedel

2021-09-03 Uncategorized 0

Nu lanseras projektet Foodtech innovation network med syfte att öka tillväxten hos små och medelstora företag i Skåne och Blekinge. En ny satsning i just Skåne och Blekinge ska bidra till att Sverige hamnar högre internationellt när det gäller innovationer kring livsmedel. Det ska man åstadkomma genom att skapa ett nätverk för kunskapsutbyte samt tillgängliggöra testbäddar där företag kan utveckla sina produkter, processer och koncept tillsammans med tekniska experter från olika delar av branschen.

Läs hela artikeln här