Unik YH-utbildning inom automation och hållbar livsmedelsproduktion

Unik YH-utbildning inom automation och hållbar livsmedelsproduktion

2021-09-01 Uncategorized 0

En helt ny utbildning inom automation och hållbar livsmedelsproduktion startar i höst under Lernias hatt. Den tvååriga YH-utbildningen genomförs i nära samarbete med livsmedelsföretag, övriga industriföretag samt Linnéuniversitetet. Intresset för utbildningen är stort och omfattar bland annat systemteknik, livsmedelssäkerhet, hållbar produktion och omfattande praktik.  

Praktiskt taget all primärproduktion och förädling av livsmedel är idag digitaliserade i någon utsträckning och det finns elektronisk data precis överallt. Även industriell IoT får en allt större och viktigare roll inom livsmedel.  

Att kunna analysera och hantera elektronisk information för styrning och övervakning av automatiserade produktionssystem kommer att vara helt avgörande. 

Sedan 2017 har Sverige en nationell livsmedelsstrategi vars övergripande mål är att livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som relevanta miljömål nås. År 2019 togs beslut om en ny handlingsplan för strategin som innehåller satsningar på hela livsmedelskedjan, bland annat en ökad livsmedelsexport, stärkt innovationskraft, ökad hållbarhet och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen. I nuläget råder det brist på kompetens i stora delar av sektorn.   

YH-utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. 

Läs mer om utbildningen som startar den 30 augusti här