Omvärldsbevakning

FINDING GROWTH OPPORTUNITIES WHERE SUSTAINABILITY AND CONVENIENCE INTERSECT IN THE SWISS FMCG MARKET

Though sustainability and climate change have been in the media and on people’s minds for a number of years, we’re really seeing now how these issues are influencing the way consumers make everyday decisions. Within the fast-moving consumer goods (FMCG) space, it’s now common practice for shoppers to think about waste, sustainability and brand reputation…
Läs mer


2020-01-08 0

Ny handlingsplan för livsmedelsstrategin 2020-2025

Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 innehåller satsningar på  122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och…
Läs mer


2020-01-07 0

M&S TOP 10 FOOD TRENDS FOR 2020

  As we enter into an exciting new decade our Director of Product Development at M&S, April Preston lists her TOP ten foodie trends for what’s hot and what’s going to be BIG in 2020 and beyond… Kika in och se om Marks & Spencers förutspår det samma för 2020 som vi gör här hemma……
Läs mer


2020-01-07 0

TOP 5 FACTORS THAT IMPACTED ONLINE GROCERY BUSINESSES IN 2019

  Nielsen börjar året med att rapportera statistik och kunskap om livsmedelsförsäljningens online-tillväxt i USA. Vad har vi i Sverige att lära av det för framtiden? Kika för att läsa mer: https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2019/top-5-factors-that-impacted-online-grocery-businesses-in-2019/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=newswire&utm_content=1-2-2020    


2020-01-03 0

Livsmedelsföretagens synpunkter på kommande forskningspolitik

Behöver du tillgång till bra samlade siffror om livsmedelsindustrin? Här har du några samlade! Tack till Livsmedelsföretagen för viktiga synpunkter och en bra sammanställning! SAMMANFATTNING: Den svenska livsmedelsbranschen har potential att bli världsledande på att utveckla och producera livsmedel som underlättar hälsosamma matvanor och som har minimal påverkan på klimat och miljö. För att nå dit…
Läs mer


2019-11-27 0

50 trends influencing Europe’s food sector by 2035

Europe 2035 – What are we going to eat? Where will we do our grocery shopping? How can we produce food using fewer resources? Who can benefit most from new trends? Which other industries will affect the food industry? What will the food sector look like? These questions are part of the EU Horizon 2020…
Läs mer


2019-11-14 0

DLF Innovationsrapport 2019

Framgångsrika produktinnovationer är nyckeln till långsiktig och uthållig tillväxt och lönsamhet. DLFs nya Innovationsrapport inspirerar, förmedlar relevant kunskap och ger exempel på användbara processer som kan hjälpa DLFs medlemmar bli mer framgångsrika i sitt arbete med produktinnovationer. Rapporten fungerar även som en ”verktygslåda”. Vi har även skapat ett test som ni kan använda som bas…
Läs mer


2019-11-13 0

The Annual Forum on How to Enable Business to Meet Global Development Needs

3 inspirational speakers, 10+ business pitches, 150 participants … come find your perfect match for partnership or investment at # IBF2019! Inclusive business describes commercially viable business models in which the base of the pyramid (BoP) – the 4.5 billion people living on less than $8 per day – are included as producers, consumers and…
Läs mer


2019-10-11 0

Innovationsprojekt i små och medelstora företag – Vinnovautlysning höst 2019

Vi erbjuder finansiering för små och medelstora företag som vill starta och bedriva innovationsprojekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få. Ansökan är öppen till den 3 december kl 14.00. Projekten ska leda till produkter, tjänster eller processer som: är nya eller väsentligt bättre än vad som redan på marknaden har stor kommersiell…
Läs mer


2019-10-11 0

Mintel trendrapport – smak & ingredienser i USA 2019

Mintel’s 2019 US Flavor and Ingredient Trends spotlight the flavors and ingredients that are influencing the foodservice and packaged food and drink categories today. In a nutshell, Mintel links the relationship of consumer behavior to foods that you see on restaurant menus and store shelves and explains the significant momentum that has led to this…
Läs mer


2019-10-02 0