Omvärldsbevakning

TIPS! Så kan mindre företag göra affärer med ICA – webbinarium

15/4: Webbinarium Så kan mindre leverantörer göra affärer med ICA Den 15 april kl. 10.00-11.00 välkomnar MatLust och ICA Sverige dig till ett webbinarium där du får veta hur mindre leverantörer kan göra affärer med ICA. MatLust uppmuntrar och tipsar gärna om olika typer av lösningar, idéer och initiativ som kan stimulera och underlätta för…
Läs mer


2020-04-02 0

MatLust lanserar PratLust – ett forum och ett matchningsverktyg

Välkommen till PratLust! Många företag inom livsmedelssektorn har det tufft just nu – och de har behov av stöd i olika former. Samtidigt spirar kreativiteten och många hittar vägar ut ur det mörka. Och många företag som upplever en ökad efterfrågan vill stötta de som har det svårt. För att inte tala om alla de…
Läs mer


2020-04-02 0

TIPS! Kalmar län sprider viktig information om personligt betalningsansvar för företag i kristider

Livsmedelsutveckling Sydost har för livsmedelsföretagen i Kalmar län tagit fram ett material som beskriver det personliga betalningsansvaret för ägare och styrelse i både aktiebolag och annan näringsverksamhet. Företag som på kort tid tappar en stor del av sina inkomster måste mycket snabbt agera och säkerställa att man har kontroll på verksamhetens ställning och likviditet.  Ta…
Läs mer


2020-04-02 0

TIPS! e-utbildning om livsmedelstillsatser för livsmedelsföretag

Har ni kontakt med livsmedelsföretag som vill veta det viktigaste om tillsatser i livsmedel? Tipsa då om Livsmedelsverkets e-utbildning som på ett enkelt sätt ger dig kunskap om tillsatser i livsmedel. I utbildningen får man lära sig vad en livsmedelstillsats är hur man hittar i lagstiftningen som styr tillsatser. vad skillnaden är mellan ett vanligt…
Läs mer


2020-03-09 0

Mintel Global Food and Drink Trends 2030

Mintel’s 2030 Global Food and Drink Trends identify three key opportunities for the global food, drink, and foodservice industries to act upon in the next 10 years. The future-looking trends are designed to help companies prepare for, participate in, and prosper from the evolution in consumer behaviours and attitudes over the next decade. Contents: CHANGE…
Läs mer


2020-02-25 0

Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen

I den här rapporten görs en ansats att beskriva dagens och morgondagens kompetenser i lantbruket och livsmedelsindustrin. Rapporten baseras på offentlig statistik, rapporter och intervjuer med branschföreträdare, och är resultatet av ett samarbete mellan regionerna i Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Dessa län representerar nästan halva Sveriges livsmedelsproduktion, och fokuseras därför särskilt i rapporten. Svensk…
Läs mer


2020-02-25 0

MatLusts nya rapport om bladgrönt

Rapporten är skriven av Gunnar Rundgren på uppdrag av projekt MatLust. Syftet med rapporten är att utifrån tillgänglig forskning inom området lyfta fram komplexiteten i frågeställningarna och problematisera hållbarhetsfrågorna. Samtidigt är förhoppningen att denna sammanställning kan tjäna som vägledning för den som inom sitt yrkesuppdrag behöver förhålla sig till dessa frågor. HÄR hittar du rapporten!


2020-02-25 0

Trenderna som definierar 2020

Heja heja Agfo! Här har de gjort en del av jobbet för oss alla och samlat länkar till 10 trendrapporter med fokus på mat! Så här introducerar de sitt urval: Trender kan ses på olika sätt: Som en förändring eller utveckling i en viss riktning. En riktning som kan förändra ett helt segment eller bransch.…
Läs mer


2020-01-09 0

FINDING GROWTH OPPORTUNITIES WHERE SUSTAINABILITY AND CONVENIENCE INTERSECT IN THE SWISS FMCG MARKET

Though sustainability and climate change have been in the media and on people’s minds for a number of years, we’re really seeing now how these issues are influencing the way consumers make everyday decisions. Within the fast-moving consumer goods (FMCG) space, it’s now common practice for shoppers to think about waste, sustainability and brand reputation…
Läs mer


2020-01-08 0

Ny handlingsplan för livsmedelsstrategin 2020-2025

Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 innehåller satsningar på  122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och…
Läs mer


2020-01-07 0