Välkommen till SAMLA slutseminarie den 20 april 2021

Vi har summerat de fyra första åren och blickar framåt!

TEMA: Värdet av SAMLA

SAMLA-projektet startade 2017 och nu är det dags att knyta ihop säcken och summera vår tid tillsammans. Vi vill därför hälsa dig välkommen till slutmöte där vi fokuserar på värden som SAMLA skapat. SAMLA-projektet har finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF Tillväxtverket), Västra Götalandsregionen, region Skåne och region Värmland i samarbete med Livsmedelsakademin, CLUK och Netport Science Park, Nifa, Livsmedelsföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Business Sweden. Ytterligare finansiärer under det fjärde året var region Östergötland, region Stockholm, region Halland, Länsstyrelsen Gotlands län och Kalmar läns landsting. Vi vill nu hälsa dig välkommen till ett digitalt slutseminarium för SAMLA den 20 april där vi kommer att bjuda på konkreta exempel från SAMLA ur både företagsutvecklingsperspektiv och regionala utvecklingsperspektiv. Vi kommer även att få lyssna till vår externa utvärderare Lena Blomberg som ger sin syn på vad SAMLA skapat och ge oss förslag på hur vi tillsammans kan utveckla dessa vidare. Under våra timmar tillsammans vill vi ge oss alla chansen att fokusera på det vi skapat och som vi tar med oss in i den fortsatta verksamheten, SAMLA Sverige.

Programmet:

 • Introduktion till SAMLA-projektet 2017-2020 och SAMLA Sverige – RISE
 • Värdet av SAMLA utifrån regionalt utvecklingsperspektiv – Regionala tjänstemäns röster – Gunilla Lexell, Länsstyrelsen i Gotlands län & Berit Mattsson, VGR
 • Värdet av SAMLA utifrån ett företagsutvecklingsperspektiv – Regionala innovationsstödjares röster – Claes Jonasson, vd Nifa & Thomas Isaksson, vd IUC Kalmar Län
 • Möt ett lotsat företag
 • Andra aktörers syn på värdet av SAMLA – Marie Gidlund, Sweden Food Arena, Annika Westerberg, Tillväxtverket  & Sara Maxence, ICA
 • Löpande utvärdering av SAMLA-projektet 2017-2020 – resultat, reflektioner och rekommendationer – Följeforskare Lena Blomberg, Ochstra AB
Presentationer och slutseminarium
 • SAMLAs slutseminarium kan du se i efterhand – Här
 • SAMLAs presentation – Här
 • SAMLA-projektets följeforskare Lena Blombergs rapport – Här
 • Marie Gidlund från Sweden Food Arena – Här
 • Claes Jonasson från Nifa – Här
 • Linnea från Cashew Meetly har spelat in en film där hon berättar värdet av SAMLA från hennes perspektiv. – Här