Hållbarhetsblomman, Hallands Matgille

Tänk globalt, ät lokalt.
Maten är nyckeln! En hållbar matproduktion är svaret på hur vi ska hålla oss inom planetens gränser, samtidigt som vi skapar jämlikt, inkluderande samhälle, med god försörjning och långsiktig, cirkulär ekonomi inom livsmedelsbranschen. Hallands Matgilles mål är att halländska livsmedelssektorn producerar god och klimatsmart mat som bidrar till en bättre miljö̈ och konkurrenskraftiga företag. För att uppnå det tar vi ett helhetsgrepp på hållbarhet, där jämlikhet, normkreativitet, klimat och miljö är utgångspunkter för innovation, och hållbarhet är ett verktyg för att transformera livsmedelskedjan.
Hallands Matgilles arbetsmodell och hållbarhetsramverk är viktiga delar i Sveriges mest levande matlän.

Texten ovan handlar om Hallands Matgille och deras verktyg för hållbar affärsutveckling – Hållbarhetsblomman. Eller blomman som Helena Nöjd, kommunikatör och Anna Oredsson, koordinator, kallar den under intervjun. Enligt dem båda är Hållbarhetsblomman som utvecklats av Hallands Matgille det första verktyget som är framtagen just mot små och medelstora livsmedelsföretag som vill arbeta med hållbarhet.

– Hållbarhetsblomman är specifikt framtagen för matbranschen och målsättningen är att underlätta företagens systematiska arbete med alla aspekterna av hållbarhet, representerade av blommans fyra blad: socialt, ekonomi, ledning och miljö. I vår modell är hållbarheten inte någon add-on, den är en viktig del redan i verksamhetsplanen, säger Anna Oredsson.

Hur går arbetet med Hållbarhetsblomman till?

Alla nya bolag som kommer till Hallands Matgille för affärsrådgivning får en genomgång av blomman av hållbarhetsexperten Lova Brodin som varit med och utvecklat blomman sedan starten 2018. Rådgivningen utgår utifrån det specifika företagets förutsättningar och att hitta vad som motiverar just deras hållbarhetsarbete. Vad motiverar företaget att ställa om?

– Svaren på varför företag vill arbeta med hållbarhet skiljer sig åt. Något företag söker efter nya affärsmöjligheter medan ett annat vill fokusera mer på den sociala hållbarheten, säger Anna.

Inför rådgivningen får företaget en hållbarhetsläxa som innebär att på egen hand gå igenom blommans blad och svara på frågor. Hållbarhetsexperten Lova går sedan igenom företagens svar tillsammans med en affärsutvecklare och återkopplar till företaget förslag på hållbarhetsmål som väver in hållbarhetsaspekten i förtagets övriga mål.

– Ofta har vi gjort en Sustainable Business Canvas tillsammans med företaget redan innan. Då har vi redan pratat igenom mycket av det som blomman handlar om, säger Helena.

Hur många företag har använt Hållbarhetsblomman i sin affärsutveckling?

Så här långt har 148 halländska företag fått en genomgång av Hållbarhetsblomman i någon form. Utvecklas du inom projektets insatsprogram jobbas det helt utifrån denna och enligt Anna går det att se förflyttningar i hållbarhetsarbetet hos nästan alla de företag som Hallands Matgille har arbetat med.

Vad har ni lärt er så här långt av att arbeta med Hållbarhetsblomman?

– Det vi har lärt genom blomman, och vår affärsutveckling i stort, är att vi ofta landar i ekonomibladet i början. Många små och medelstora företag är ganska duktiga på miljö redan. Där handlar det för oss om att utmana dem att bli ännu bättre, berättar Helena.

Anna håller med om att passionsdrivna företag är duktiga på det ekologiska miljötänket men att Hallands Matgilles experter och affärsutvecklare försöker göra vad de kan för att utmana dem att bli ännu bättre.

Kan även andra innovationsstödjare inom SAMLA Sverige använda sig av Hållbarhetsblomman i sin affärsrådgivning?

– Ja, det går jättebra! En av våra upphandlade affärsutvecklare har använt Hållbarhetsblomman tillsammans med det gotländska EU-projektet Sustainable Speis i deras hållbarhetsarbete, säger Anna.

Helena lägger till:
– Alla som jobbar på Hallands Matgille kan förklara hur arbetet går till för den som är intresserad så kontakta oss gärna för en handledning i hur du ska använda Hållbarhetblomman så att du får ut så mycket som möjligt av ditt arbete med den.