Test & Demokartan

TESTBÄDDAR

Vi har en förhoppning om att kunna bygga en riktigt bra test- & demokarta över de labb-, pilot- och uppskalningsanläggningar som är riktade mot livsmedelsföretagen. Den drömmen får leva lite till. Det vi nu kan erbjuda är en länk till de testbäddar som RISE förfogar över och en till Vinnovas lista över svenska testbäddar. Och till MatLust och CLUK förstås, vilka utgör en viktig del av SAMLA Sverige! Har ni förslag på fler test- och demonstrationsmiljöer? 

Kontakta oss 

Hjälper både stora och små företag att testa och utveckla livsmedelsprodukter. Vi erbjuder kompetens, rådgivning och flexibel utrustning för utveckling och småskalig produktion.


RISE 

RISE Test & Demo erbjuder professionell utvecklings- och verifieringsmiljö i labb- och pilotskala. Här hittar du beskrivningar av alla de anläggningar RISE kan erbjuda varav en del är relevanta för livsmedelsföretag.


Vinnova

Vad är en testbädd? På Vinnova ser vi en testbädd som en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden. I vår kartläggning av testbäddar i Sverige gäller även att testbäddarna ska vara öppna för användare utanför den egna organisationen och kunna användas under längre tid av flera olika aktörer.


Open Lab Skåne

Within Open Lab Skåne you get access to equipment, expertise and laboratories in the fields of food engineering, material science, chemistry and life science.


MatLusts Testbädd

Till testbädden kan företag vända sig som vill utveckla en livsmedelsprodukt i nära samarbete med slutanvändare. I testbädden kan företag få fram nya eller utvecklade produkter riktade mot storköksmarknaden.