Företagsrelaterade utbildningar inom Livsmedelssverige

Samlade länkar till företagsspecifika utbildningar på RISE, SLU Meny, Business Sweden & Livsmedelsverket. Har du tips på fler utbildningar riktade till livsmedelsföretag? Kontakta oss!

Business Sweden

Här hittar du Business Swedens utbildningar i praktiskt exportarbete och internationell handel.


Utbildningar Business Sweden

Livsmedelsverket

Här hittar du Livsmedelsverkets e-utbildningar för livsmedelsföretagare. Kontakt: livsmedelsverket@slv.se018-17 55 00, öppettider: 8:00 – 16.00


Utbildningar Livsmedelsverket

Måltid Sverige 

Måltid Sverige är en samlande arena för de som arbetar med måltiden inom skola, vård eller omsorg. Måltid Sverige erbjuder ett stort och varierat utbud av utbildningar, seminariedagar, träffar och aktiviteter som blir till glädje för alla deltagare, verksamheter och matgäster.


Aktiviteter Måltid Sverige

RISE Jordbruk & Livsmedel

Aktuella utbildningar på RISE Jordbruk och Livsmedel.


Utbildningar RISE Jordbruk & Livsmedel

SLU

Meny erbjuder kompetensutveckling med tyngd på det webbaserade alternativet och riktar sig främst till företag inom livsmedelsbranschen i Sverige.


Utbildningar SLU