Filtrera efter Område:Filtrera efter Ägare:Rensa urval
Inga resultat.

Hållbarhetsblomman från HallandsMatgille

Område: Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Region Halland,

Hallands Matgilles arbetsmodell Hållbarhetsblomman fokuserar på 12 utvalda hållbarhetsteman och gör det enkelt att få en överblick på företagets hållbarhetsarbete, att identifiera  utvecklingspotentialer och att hitta nya verktyg inom varje tema.

Hållbarhetsblomman utgår från hållbarhet som drivkraft och verktyg för utveckling. Modellen är utvecklad av Hallands Matgille och är unikt utvecklad för att passa för små och medelstora livsmedelsföretag som vill arbeta mer hållbart. Hållbarhetblommans fyra blad tar upp de viktiga fundamenten: god ledning, miljömässig integritet, socialt välmående och ekonomisk resiliens, där hållbar ledning är motorn som driver utvecklingen framåt.

Kontakta Hallands Matgille för mer information om Hållbarhetsblomman och hur du kan använda arbetsmodellen när du arbetar med att lyfta in hållbarhets i målgruppens verksamhetsplaner och affärsutveckling.

hallandsmatgille.se

 

 

Läs mer

Digitalt finansieringsseminarium

Område: Idéhantering och generering, Uppskalning, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Livsmedelsacceleratorn (Västra Götaland),

Vinnova gick 2020 ut med en utlysning om att det fanns pengar att ansöka om för innovativa startup. Livsmedelsacceleratorn styrde då upp ett seminarium för att ge stöd och hjälp inför ansökan.

Seminariet var för startup i Västra Götalandsregionen. Under seminariet kopplade företagen upp sig och Livsmedelsacceleratorn gick igenom tips och trix att tänka på samt hur man gör när man ska skicka in en ansökan. Det ställdes frågor och efteråt fanns det möjlighet att få personlig feedback för just sin ansökan.

Kosteralg var med under seminariet – de fick efteråt feedback från Livsmedelsacceleratorn. De skickade sedan in sin ansökan och blev till slut beviljade pengarna från Vinnova.

I november månad öppnar återigen Vinnova upp för ansökan och vill tipsar därför andra om att göra ett finansieringsseminarium.

Läs mer

Marknadslyftet

Område: Uppskalning, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare:

Projektet Marknadslyftet är en utbildningsserie där östgötska lantbruksföretag får lära sig mer om exempelvis försäljning, marknadsföring och hur man kan jobba exempelvis med sociala medier. Under projektets gång arrangeras det ett 20-tal kurser och seminarier som syftar till att stärka företagens kompetens och förmåga inom marknadsföring och försäljning. Alla aktiviteterna är fristående men synkroniseras och koordineras så att deltagarna har möjlighet att planera och välja utifrån sitt behov.

Ägare av projektet: Vreta Kluster (Östergötland)

 

 

Läs mer

Kulinarisk resa genom Halland

Område: Idéhantering och generering, Uppskalning, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Region Halland,

Kulinarisk resa genom Halland är en förening av halländska företag som arbetar småskaligt och hantverksmässigt. Många av medlemmarna samarbetar för att stärka varandra, tillexempel genom att använda varandras råvaror eller skapa nya produkter tillsammans.

Alla använder lokala råvaror så långt det är möjligt och strävar efter att hålla en hög kulinarisk nivå. På det sättet kan de bidra till landsbygdens utveckling och erbjuda besökarna en matupplevelse utöver det vanliga.

Varje år ges en karta ut med de företagen som är med i Kulinarisk resa. Detta blir gemensam marknadsföring där alla företagen hjälps åt att sprida kartan. Kartan ligger även hos turistbyråerna vilket är ett bra sätt att nå turisterna.

Läs mer

Ät!Stockholm Innovationstävling

Område: Match-making, Idéhantering och generering, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: MatLust (Region Stockholm),

Ät!Stockholm är en innovationstävling för nya, hållbara och innovativa livsmedelsprodukter baserade på svenska råvaror. Företag tävlar med en produkt som bygger på svenska råvaror och som är producerad på ett hållbart sätt. Produkten ska också smaka gott och ha en stark marknadspotential.

På finaldagen pitchar de tävlande med sina produkter inför jurygrupperna samt publik. Alla besökare ges även möjlighet att smaka på tävlingsbidragen. I potten ligger ett pris i form av kvalificerat stöd för att underlätta för produkten att komma ut på marknaden.

 

Projektet drivs av Södertälje kommun och Region Stockholm i samarbete med MatLust och Länsstyrelsen Stockholm.

 

Läs mer

Timbanken i Halland

Område: Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Region Halland,

Timbanken är Region Hallands och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett.

När du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året inom följande områden.

 • Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
 • Ekonomi, avtal och juridik
 • Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling
 • Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar
 • Produkt/tjänsteutveckling och import/export
 • Digitalisering, teknik och automation
 • Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR

Rådgivningen och konsulthjälpen inom varje område utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Halland.

Läs mer

MatLusts innovationsprogram

Område: Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: MatLust (Region Stockholm),

Med MatLusts innovationsprogram kommer företag snabbare framåt med sin produkt och kan mejsla fram det som är unikt och säljbart på marknaden.

Anledningar för företagare att delta:

 • Du får ny kunskap och verktyg för att ta din produkt till marknaden.
 • Du jobbar löpande med din egen produkt och förfinar den.
 • Du får arbeta med olika aspekter kring hur du kan göra insteg på marknaden och produkten mer framgångsrik, innovativ och lönsam.
 • Du får kontaktytor och nätverk med andra företag och experter. Vi gör studiebesök och får inspiration av innovativa företag.
 • Du får individuell rådgivning under programmets gång.
 • Innovationsprogrammet leds av experter med kunskap och erfarenhet av såväl innovationer som affärsutveckling och matföretagande.
Läs mer

Gotlands Skördefestival

Område: Match-making,
Ägare: Gotland Grönt Centrum (Gotland),

Under två dagar firas den gotländska skörden. Då finns möjlighet att upptäcka och lära känna Gotlands mathantverkare, livsmedelsföretag och aktiva inom de gröna näringarna. Genom att bygga upp en skördefestival av det här slaget vill vi skapa en mötesplats för livsmedelsproduktionen på Gotland och höja kunskapen ytterligare om Gotland som ett kulinariskt besöksmål.

Gotlands skördefestival riktar sig till barnfamiljer, kulinariska turister och intresserade av de gröna näringarna. Vi fokuserar en stor del av festivalutbudet till barn och unga. Att de skall ha möjlighet att smaka, träffa djur, få testa på och inspireras. Besökarna bjuds på aktiviteter, utställning av både djur och maskiner och en stor matmarknad.

Målet är att vara en kunskapsplattform där besökaren lämnar festivalen med ny kunskap. Exempelvis genom att delta på workshops med olika teman inom områdena lantbruk och livsmedelsförädling.

Läs mer

Exportnätverket (VGR)

Område: Utmaning / Behov, Kommersialisering, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Livsmedelsacceleratorn (Västra Götaland),

Exportnätverket i VGR bildades som en naturlig följd av att Steps to export genomförts tillsammans med Business Sweden. Nätverket riktar sig till SME i regionen som exporterar eller nyligen har påbörjat sin exportresa, samt några få stora företag med exporterfarenhet. Nätverket omfattar ca 35 företag och håller tre träffar per år (2018-2019), gärna förlagda hos någon av de medverkande företagen. Varje träff omfattar ett tema och består av inspiration, kunskap, grupparbeten och nätverkande.

 

Läs mer

Innovationsgille (Skåne)

Område: Utmaning / Behov,
Ägare: Livsmedelsakademin,

Ett innovationsgille arrangeras när ett område med stark innovationspotential har identifierats och där samverkan mellan olika aktörer krävs. Utifrån en inledande konkret berättelse, arbetar man dialogbaserat med att utbyta erfarenheter, reflektera över sin egen och andras roll och genom praktisk handling starta arbetet med att utveckla nya produkter, koncept och tjänster inom det aktuella fältet.

Läs mer

Entreprenörsrådet (Skåne)

Område: Match-making,
Ägare: Livsmedelsakademin,

Entreprenörsrådets främsta uppgift är att hjälpa entreprenörer som jobbar med mat och livsmedel. Entreprenörsrådet består av ett antal personer med lång bakgrund från såväl industrin som akademin. Vår sammanlagda erfarenhet hjälper entreprenörer att på bästa sätt ”hamna rätt” i de ibland ganska svåröverskådliga ”innovationssystemet” för att de ska nå framgång och tillväxt.

Läs mer

Handlarnätverk (SpS)

Område: Kommersialisering,
Ägare: Livsmedelsakademin,

Handlarnätverket är den naturliga mötesplatsen för utvecklingsfrågor inom skånsk livsmedelshandel. Där samlas engagerade handlare med intresse för att utveckla både sin egen verksamhet och Skåne som matregion. Nätverket är konkurrensneutralt och innehåller handlare från både de stora dagligvarukedjorna och mindre aktörer. Handlarnätverket har varit drivande i att utveckla konceptet Smaka på Skåne – Närproducerat och noga utvalt.

Läs mer

CLUK – Produkt- och Processutveckling

Område: Verifiering, Uppskalning,
Ägare: CLUK,

CLUK är en neutral aktör som hjälper både stora och små företag att testa och utveckla nya livsmedelsprodukter. CLUK erbjuder kompetens, rådgivning och flexibel utrustning för utveckling och småskalig produktion. Vi arbetar främst med pumpbara produkter som drycker, mejeriprodukter, såser, sylter och desserter, men även andra typer av livsmedel är välkomna. CLUK är ett centrum för kreativ samverkan, erfarenhetsutbyte och förnyelse inom livsmedelsindustrin.

Läs mer

CLUK – Småskalig produktion

Område: Uppskalning,
Ägare: CLUK,

CLUK är en neutral aktör som hjälper både stora och små företag att testa och utveckla nya livsmedelsprodukter. CLUK erbjuder kompetens, rådgivning och flexibel utrustning för utveckling och småskalig produktion. Vi arbetar främst med pumpbara produkter som drycker, mejeriprodukter, såser, sylter och desserter, men även andra typer av livsmedel är välkomna. CLUK är ett centrum för kreativ samverkan, erfarenhetsutbyte och förnyelse inom livsmedelsindustrin.

Läs mer

Nifa – hållbar affärsutveckling

Område: Match-making, Uppskalning, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Nifa,

Ett program för hållbar affärsutveckling utarbetat i Värmland. Avsett för max 15 företag att ingå i under ett år och innefattar kurstillfällen, eget arbete och studieresor med fokus på det egna företagets utveckling. Omfattar områden som produktutveckling, marknadsföring, sälj i teori & praktik, lagar & regler, ekonomi & organisation. i materialet ingår underlag för innovationsupphandling, avtalsunderlag, intervjuunderlag för ansökande företag etc.

Se programmet 2017 HÄR

Läs mer

Food Venture Sweden

Område: Match-making, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: RISE,

Food Venture Sweden är mötesplatsen för startups, industri och investerare i livsmedelsbranschen.

”We invite Swedish food entrepreneurs together with local and global industry experts, investors and business angels. Over two days you will network with 30 of the most promising and innovative Swedish startups with products, services or technologies related to the food industry. We will offer networking opportunities, matchmaking with pre-booked meetings and lots of knowledge about needs and interest from the industry, venture organisations and business angels.”

Länk till 2020 års hemsida hittar du HÄR

Läs mer

Innovation Landscaping

Område: Match-making,
Ägare: RISE,

Innovation landscaping är ett verktyg utvecklat av RISE för att i en strukturerad process föra samman ett stort företag med att antal innovativa småföretag. En innovationsmatris sätts upp inom aktuellt tekniskt område. Genom RISE internationella nätverk mappas relevanta och intressanta småföretag in i matrisen. RISE gör ett första urval av företagen i matrisen och intervjuar dem innan direktkontakt mellan parterna möjliggörs. HÄR kan du läsa mer om verktyget.

Läs mer

Innovation Spark

Område: Idéhantering och generering,
Ägare: RISE,

Verktyget hjälper företag att tänka nytt och tänka annorlunda i innovationsprocessen. Innovation Spark är ett koncept för att ta fram och konkretisera idéer som kan utveckla affären och/eller verksamheten. Utmaningen beskrivs för företaget genom att deras idéer inventeras på ett strukturerat sätt. Genom korta beskrivningar av behov, fördelar, värde, potential och nuläge sätts ett kort dokument ihop som beskriver TRL (Technology Readiness Level) och CRL (Cost Readiness Level) att använda i kommunikation för att söka resursstöd och/eller utvecklingspartner.

Läs mer

Challenge Workshop

Område: Utmaning / Behov, Idéhantering och generering,
Ägare: RISE,

En dag med föredrag och workshop sätts samman tillsammans med en referensgrupp från företagen. Inledande föredrag om nuläge, utmaningar, visioner för företagen hålls av dem själva eller inbjuden initierad talare. 3-5 utmaningar identifieras och gruppen delas i mindre grupper. Gruppdiskussioner om utmaningarna genomförs, kunskapsluckor identifieras och en önskelista för framtida aktiviteter skapas. Innovationsstödjaren är samtalslots under dagen, sammanställer en aktivitetslista och förmedlar kontakt till kompetens och utförare av framtida aktiviteter.

Läs mer